Ministri po uničujočih poplavah obiskali Savinjsko regijo


Na dan solidarnosti sta Policijski postaji Laško in Žalec obiskala Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc, ministri pa so obiskali tudi druge kraje.

Območji obeh poplav sta bili v poplavah hudo prizadeti. Gosta sta se seznanila z varnostno situacijo na prizadetih območjih in se policistom zahvalila za za številna rešena življenja in vse opravljeno delo v zadnjem tednu.

Na območju Policijske postaje Žalec so nedavne poplave največ škode povzročile v občinah Braslovče, Polzela, Prebold in Žalec, kjer je bilo več oseb evakuiranih. Vodna ujma je močno prizadela tudi Laško, saj je bilo zaradi poplavljenih cest dobesedno odrezano od sveta. Prometno nedostopno je bilo namreč z vseh strani. Voda je zalila prostore Policijske postaje Laško. Policisti so na teren odhajali po improvizirani brvi, ki so jo namestil na nadstrešek in je segala do bližnje ograje. Poplavljeni prostori so zdaj očiščeni in delno sanirani.

Po tej brvi so policisti odhajali in se vračali s terenov; vir foto: PU Celje
Ministrica za kmetijstvo obiskala Mozirje

Pred parimi dnevi pa se je v Mozirje odpravila tudi Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, ki se je sestala na kriznem sestanku s predstavniki kmetov in Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje.

Na območju Zgornje Savinjske doline, ki spada pod KGZ Celje, je škodo utrpelo približno 900 kmetij, od teh se jih okoli 180 ukvarja s prirejo mleka. Nekatere na območju Luč in Solčave so še vedno nedostopne. Na sestanku so predstavniki kmetov predstavili izzive, s katerimi se soočajo. V prihodnjih mesecih si obetajo težave s krmo, prav tako pa bi bilo po njihovih besadah potrebno urgentno vzpostaviti lesene hleve za živino, ki se sedaj pasejo na planinah.

Ministrstvo bo kmetijam pomagalo tudi na drugačne načine: “Kmetijam bomo pomagali tudi preko razpisa za kmetijsko mehanizacijo na območju z omejenimi dejavniki (OMD) v katerega spadajo tudi prizadete kmetije. Izpeljan bo v mesecu septembru. Polega tega bomo pripravili razpis iz sredstev, ki so ostala iz preteklega programskega obdobja. Pomoč bo urejena tudi preko novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Veliko škode tudi v ribiškem sektorju

Ministrica je obiskala še ribiško družino Ljubno ob Savinji, kjer sta poškodovani ribogojnici v Podvolovljeku in na Ljubnem ter vsa ostala infrastruktura.

Poplavljanje reke Savinje je prizadelo tudi ribiško društvo Ljubno ob Savinji, ki šteje približno 170 članov. Poleg dveh ribogojnic je bila poškodovana vsa oprema, ribiški dom in vsa infrastruktura. Člani društva so uspeli izloviti nekaj rib, ki so jih z vojaškim helikopterjem odpeljali v Luče ter jih naselili v lokalne ribnike.

Predstavniki društva so izpostavili, da bo svoj udarec vodnemu življu prizadela še sanacija vodotokov, ki je nujno potrebna. Dodali so, da bo potrebno mnogo let, da se bo vodni živelj povrnil vsaj na biološki minimum. Ribolov bo tako v prihodnjih letih na tem območju onemogočen.

Vir foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
V našo regijo je prišla tudi Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki je obiskala upravne enote Laško, Celje in Mozirje. V Upravni enoti Laško si je ogledala arhiv, ki ga je s protipoplavnimi vrečami zaščitil upokojeni sodelavec Silvo Krajnc.
Ministrica v upravni enoti Laško; Vir foto: Ministrstvo za javno upravo