Motnje pri vodooskrbi na Vojniškem


Zaradi izvajanja večjih vzdrževalnih del v Vodarni Frankolovo bo v ponedeljek, 12. novembra, med 8:00 in 20:00 uro prihajalo do motenj v oskrbi, lahko pa tudi do prekinitev dobave pitne vode v več naseljih v občini Vojnik.

To so: Črešnjice, Podgorje pod Čerinom, Bezenškovo Bukovje, Rove, Male Dole, Želče, Črešnjevec, Ilovca in Jankova.

*na sliki Vodarna Frankolovo; foto: Vo-ka