Na današnji dan pred več kot 570 leti Celju podeljene mestne pravice


Na današnji dan leta 1451 je Friderik II. Celjski Celju podelil mestne pravice. Posledično se je leta 1991 ta dan v letu določil kot praznik Mestne občine Celje.

Že leta 1436 Celje v listinah prvič poimenujejo z mestom, čeprav pravno-formalno to še ni bilo. Zato pomeni »privilegijska listina« Celja z dne 11. aprila 1451, ko je Friderik II. Celjski na prošnjo “vseh naših meščanov našega Celja” priznal Celju vse pravice štajerskih mest, le izpopolnitev že obstoječega mestnega statusa.

Vir foto: Kamra.si

Priznanje mestnih pravic pa je pomenilo več kot le simbolno dejanje premožnih in vplivnih Celjskih. Mesto se je moralo obdati z obzidjem, kar ni bila obveza vseh mest samo zaradi obrambnih, ampak tudi zaradi pravno-statusnih razlogov, saj je »mestni zrak osvobajal«. Okrog 700 takratnih prebivalcev Celja je namreč s pomeščanjenjem postalo osebno svobodnih, njihova mestna skupnost pa je dobila široko samoupravo in s tem postala avtonomna v odločanju in upravljanju z mestom.

Meščani so iz svojih vrst volili upravo: mestni svet in župana oz. sodnika. Lahko so brez soglasja deželnega kneza, nosilca takratne suverenosti v deželi, odločali o svojem razvoju. Izkoriščali so »privilegijsko pravico« do sejemskih dni, pobiranja mitnin, izvajanja krvnega sodstva, prav tako pa so v oskrbo prevzeli mestni špital.

Vir: Kamra.si