Na Mestnem pokopališču Celje začeli postavljati žično ograjo


Režijski obrat Mestne občine Celje je na Mestnem pokopališču Celje začel postavljati žično ograjo, ki bo srnam preprečila dostop do grobov.

Investicija bo stala okoli 10.000 evrov in je nujno potrebna, saj kemična ograja, ki naj bi z vonjem odganjala srnjad, ni bila učinkovita. Srne so namreč kljub temu prihajale na grobove, jedle cvetje in občanom povzročale škodo.

Okoli 500 metrov dolgo in okoli meter in pol visoko zeleno ograjo bodo jeseni na določenem delu ozelenili z zimzeleno živo mejo. Vstop na pokopališče bo omogočen na dveh mestih. Ena vrata bodo na poti iz spodnjega parkirišča, druga, kovana, pa na Mirni poti 3.

Na podlagi pridobljenega soglasja celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so se na občini odločili tudi za obnovo dela obstoječe betonske ograje na severozahodnem delu Mestnega pokopališča Celje. Izvajalec del, ki je že začel z delom, bo obnovil okoli 30 metrov dolg odsek ograje, na novo pozidal tri stebre in obnovil kovane elemente. Naložba je ocenjena na 40.000 EUR z DDV. Denar je zagotovljen v občinskem proračunu.

Trasa ograje:

pokopalisce_ograja_2018