Obvezno zatiranje ameriškega škržatka


Zlata trsna rumenica je nevarna bolezen vinske trte, ki jo zelo hitro prenaša tujerodna žuželka ameriški škržatek. Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo.

Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sporoča, da je njegovo zatiranje je obvezno v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih povsod po Sloveniji ter v vinogradih na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki vključuje večino vinogradov v Sloveniji in zajema vse tri vinorodne dežele.

*na sliki: amica ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) na listu vinske trte, fotografirana v laboratorijih Fundacije Edmunda Macha, Trentino, Italija; foto: Yerpo/Wikipedia

maraton-drzavnosti