Po novem letu strožji pogoji za opravljanje taksi prevozov v Celju

04. 12. 2018 06:45

Mestna občina Celje je sprejela odlok o taksi službah, ki bo stopil v veljavo 1. januarja 2019. Odlok ureja tudi tista področja taksi služb, ki do sedaj niso bila urejena.

Do sorazmerne oprostitve plačila občinske takse bodo upravičena vozila, ki so okolju bolj prijazna, ki imajo možnost prevoza invalidov ter vozila, ki bodo grafično ustrezno opremljena.

V Mestni občini Celje (MOC) registriranih 17 taksi služb. Na javnih površinah MOC je zaenkrat 36 parkirišč namenjenih taksi vozilom. Število teh se bo povečalo v skladu s potrebami, ki se bodo pokazale, ko bo nov odlok stopil v veljavo.

Odlok je Mestni svet MOC sprejel s ciljem povečanja kakovosti storitve, zaradi ekološkega vidika ter poenotenja zunanje podobe taksi vozil.

Po novem bodo morali avto taksi prevozniki, poleg licence za opravljanje dejavnosti, pridobiti tudi dovoljenja za opravljanje prevozov s strani MOC. Minimalni pogoji za voznike pri pridobitvi dovoljenja bodo:

 • opravljen pisni izpit o poznavanju MOC in njenih kulturnih, turističnih in naravnih znamenitostih, drugih pomembnih lokacijah ter poznavanju ulic,
 • potrdilo o znanju slovenščine (osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz slovenskega jezika ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine na osnovni ravni zahtevnosti),
 • potrdilo o znanju enega izmed tujih jezikov (osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz tujega jezika ali potrdilo o opravljenem izpitu na osnovni ravni zahtevnosti A1)
 • veljavno vozniško dovoljenje še  vsaj tri leta,
 • voznik ne bo smel biti mlajši od 21 let oz. imeti status voznika začetnika
 • avto taksi prevozi se bodo lahko izvajali le z vozili, katerih motor ustreza emisijskim zahtevam minimalno EURO 5, v avtomobilu pa mora biti tudi otroški sedež oz. mora biti vsaj na sedežu podjetja prevoznika

Zaradi slabe socialne varnosti zaposlenih v nekaterih taksi službah in neurejenosti delovnopravnih razmerij bodo morali taksi prevozniki predložiti tudi naslednje dokumente:

 • dokazilo o pogodbenem razmerju med voznikom in prevoznikom za vsakega voznika,
 • zdravniško spričevalo za voznike, ki ne sme biti starejše od dveh let,
 • kopije zavarovalnih polic oz. dokumente o sklenjenem nezgodnem zavarovanju potnikov,
 • potrdila o opravljenem izpitu o poznavanju MOC in njenih lokalnih znamenitosti za voznike,
 • potrdilo FURS o poravnanih davčnih obveznostih,
 • poravnanih prispevkih za socialno varnost.

Mesečna taksa bo znašala 40 EUR za posamezno vozilo, v ceno je vključena uporabnina za občinska avto taksi postajališča.

Do sorazmerne oprostitve plačila občinske takse za uporabo avtotaksi postajališč v MOC bodo upravičena naslednja vozila:

 • električna taksi vozila v višini 40 odstotkov oprostitve občinske takse,
 • vozila katerih motor ustreza emisijskim zahtevam minimalno EURO 6, vozila na stisnjeni zemeljski plin ter vozila na hibridni pogon v višini 20 odstotkov oprostitve občinske takse,
 • vozila, ki imajo možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja v višini 20 odstotkov oprostitve občinske takse,
 • vozila, ki so v celoti v rumeni barvi ter imajo na sprednjih vratih obojestransko nalepko s celjskih grbom v višini 20 odstotkov oprostitve občinske takse.

MOC bo v naslednjem letu skušala taksi vozilom zagotoviti čim večje število parkirnih mest na najbolj frekventnih lokacijah v mestu in izven, v naslednjih letih pa tudi sredstva za sofinanciranje električnih taksi vozil. V Celju je trenutno 12 brezplačnih polnilnih postaj za električna vozila.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
165 queries in 1,134 seconds.