Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v času izrednih razmer

23. 04. 2020 06:30

Na Mestni občini Celje prejemajo čedalje več pozivov in prošenj pravnih subjektov za začasno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) v času izvajanja Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Nekatere pravne osebe so zaradi ukrepov omejene v svojem poslovanju, zato si prizadevajo znižati stroške, med njimi tudi NUSZ, vendar morajo lokalne skupnosti pri tem upoštevati zakonske okvirje, ki jih imajo pri odmerjanju NUSZ.

Zaradi izrednih razmer so na MOC v dogovoru s FURS (enako kot druge slovenske občine) zagotovili, da bodo odločbe za NUSZ izdane šele v juniju, kar pomeni, da se plačilo prvega obroka zamakne v drugo polovico letošnjega leta. Ob tem je potrebno izpostaviti, da se za tekočo odmero NUSZ upoštevajo predpisi, ki veljajo pred letom, na katerega se nanaša odmera.  Če bi občina v času izrednih razmer spremenila ustrezni odlok, bi ta sprememba veljala šele za odmero NUSZ za naslednje koledarsko leto. Veljavnost sedaj sprejetih sprememb za tekoče leto bi pomenila nedovoljeno retroaktivnost in neustavnost takšnega odloka. Spreminjanje predpisov v zvezi z odmero NUSZ zato ni ustrezna rešitev za nastalo situacijo. 

Po našem mnenju veljavna ureditev davčnega postopka omogoča razrešitev vseh izpostavljenih problemov (odlog plačila, obročno plačilo itd.). 

Menijo, da so veljavni ukrepi zadostni in primerni in da z njimi lahko preprečijo, da bi NUSZ kateremu koli zavezancu pomenil nesorazmerno breme. 

NUSZ je namenjen pokrivanju stroškov lokalne infrastrukture, ki v tem času ne le normalno deluje, pač pa se tudi posodablja (kanalizacija ob Ljubljanski cesti, komunalni vodi v Šmarjeti ipd.). Posebni ukrepi, ki bi splošno vsem zavezancem znižali obveznost, bi imeli za posledico znaten izpad proračunskih sredstev občin, kar bi vplivalo tudi na delovanje lokalne infrastrukture oziroma opravljanje nalog.

Izredne razmere zaradi epidemije COVID-19 in nujnih državnih in občinskih ukrepov, ki so potrebni za zajezitev epidemije, so pred družbo nedvomno postavile resen izziv. To še posebej velja za najbolj ranljive ter tiste, ki so se zaradi nastalih izrednih razmer poleg splošne negotovosti in skrbi za zdravje znašli tudi v poslovni in finančni negotovosti zaradi izpada prihodkov. Mestna občina Celje je že pristopila k sprejetju vrste ukrepov, ki so povezani z nastalimi izrednimi razmerami in se nanašajo na vse vidike družbenega življenja. Nabor ukrepov se sproti povečuje in se prilagaja trenutnim razmeram. Vsekakor bo MOC tudi v prihodnje ukrepala skladno s svojimi zmožnostmi in predpisanimi postopki ter poskušala vsaj nekoliko olajšati posledice izrednih razmer.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
179 queries in 0,776 seconds.