Odzivnost v programu Svit počasi na bolje


rp_svit-mozic-215x300.jpgIz celjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje so sporočili, da je odzivnost vabljenih v Program Svit na ravni države kot tudi v celjski regiji 65-odstotna.

V zadnjih letih smo priča trendu naraščanja odzivnosti. Tako je na Celjskem v primerjavi z letom 2017 odzivnost v prvi polovici leta 2018 narasla za 3 %, kar koordinatorji programa ocenjujejo kot lep napredek.

Občine v celjski regiji z najvišjo odzivnostjo – nad 70 %- so Nazarje in Luče (74 %), Vransko in Šmartno ob Paki (73 %), Rečica ob Savinji in Radeče (72 %) ter Polzela (70 %).

Občine z najnižjo odzivnostjo oziroma z odzivnostjo – pod 60 % – v celjski regiji so Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina in Vitanje.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer program vodijo in upravljajo, skušajo doseči večje vključevanje v program tudi z informiranjem in ozaveščanjem na preventivnih dogodkih. Ti se bodo zvrstili v septembru v Celju, Radečah in Brežicah.

»Na preventivnih dogodkih bomo obiskovalcem posredovali koristne informacije o pravočasnem prepoznavanju morebitnih bolezenskih sprememb, povezanih z nastankom raka debelega črevesa ali danke. Predstavili bomo delovanje debelega črevesa in posebej opozorili na znake bolezenskih sprememb, ki jih ne bi smeli spregledati. S pomočjo napihljivega modela debelega črevesa bomo nazorno pokazali, kako je videti zdrava sluznica debelega črevesa in katere bolezenske spremembe se lahko na njej pojavijo. Trudimo se, da bi ljudje program poznali in razumeli ter da bi se odzvali vabilu Svit tedaj, ko ga bodo prejeli. Naš namen je, da bi uspeli vključiti čim večje število vabljenih posameznikov tako v začetne preventivne preiskave vzorcev blata kot tudi v vse nadaljnje preiskave, kadar so te potrebne. Obiskovalci naših dogodkov bodo dobrodošli tudi s svojimi dilemami in z vprašanji,« je povedala Tatjana Škornik Tovornik, regijska koordinatorica preventivnega Programa Svit v celjski zdravstveni regiji.

Na Celjskem se bodo v septembru zvrstili naslednji izobraževalno-preventivni dogodki, ki jih bo organizirala Območna enota Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju z zdravstvenimi domovi v regiji:

·         od torka do nedelje, od 11. do 16. septembra 2018, od 9. do 19. ure, na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, v hali M. Organizatorja: Zdravstveni dom Celje in NIJZ, Območna enota Celje;

·         v četrtek, 20. septembra 2018, od 9. do 14. ure, ob Občinskem prazniku občine Radeče, pred Zdravstvenim domom Radeče. Organizator: Zdravstveni dom Radeče;

 

Odzivnost vabljenih v Programu Svit na Celjskem je v porastu

»Odzivnost vabljenih v Program Svit se iz leta v leto nekoliko spreminja, vsekakor pa skozi leta zaznavamo trend naraščanja odzivnosti. V prvi polovici leta 2018 je bila odzivnost v Sloveniji in tudi v celjski regiji 65-odstotna. Odzivnost v celjski regiji se je v primerjavi z letom 2017 zvišala za tri odstotke, kar je odlično. Zasluge za dobre rezultate in zvišanje odzivnosti po posameznih občinah v regiji gredo zagotovo koordinatorkam Programa Svit in drugim zdravstvenim delavcem ter Svitovim ambasadorjem, ki predano delajo na področju promocije programa v regiji. Vsem tistim, ki vabilo v Program Svit prejmete, toplo priporočamo, da se nanj odzovete in s  tem poskrbite za svoje zdravje,« je še povedala Tatjana Škornik Tovornik.

V Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje z zadovoljstvom povedo, da na Celjskem trenutno ni občine, ki bi imela odzivnost v povprečju nižjo od 50 %. Le v dveh občinah, v občini Vitanje in Ljubno, je odzivnost pri moških nižja od 50 %.

club1946-premium-klik