Parkiranje za Rimljanko bo odslej prepovedano


parkirisce-1

Na Mestni občini Celje si že več let prizadevajo, da bi celovito uredili območje dvorišča za zgradbo Rimljanke na Savinovi ulici.

Večji del dvorišča je v lasti občine, drugi del pa v lasti zasebnikov, ki so pred časom opozorili, da so postale razmere zaradi neurejenega parkiranja nevzdržne. Na tem dvorišču namreč parkirajo tudi tisti ostali, ki z avtomobili zasedajo intervencijsko pot in stanovalcem otežujejo vhod v zgradbe.

Da bi zagotovili varnost, večji red in primerne razmere za bivanje in poslovne dejavnosti, so se na MO Celje odločili, da na tem območju začasno spremenijo prometni režim in prepovejo parkiranje. Postavili so ustrezno prometno signalizacijo, s postavitvijo stebričkov in snemljive verige pa so tudi fizično onemogočili parkiranje.

Del zemljišča, ki je v občinski lasti, bodo ogradili tudi z mrežo. Občanke in občane, ki so doslej parkirali za Rimljanko zato prosijo, naj upoštevajo nov prometni režim in naj odločitev, ki je usmerjena k zagotavljanju varnosti, sprejmejo z razumevanjem.

Parkiranje bo prepovedano toliko časa, dokler celostno ne uredijo območja. Vsem (etažnim) lastnikom nepremičnin, ki so zajete v predvideno obnovo, so tudi predstavili načrt ureditve in jih pozvali k brezplačnemu prenosu zemljišča na Mestno občino Celje. Po mnenju MOC bi namreč na tak način najhitreje in najlažje uredili parkirni režim in obnovili dvorišče ter dovozno pot, (etažni) lastniki pa bi se izognili sofinanciranju obnovitvenih del, hkrati pa bi obdržali pravico do pridobitve dovolilnic za trajno parkiranje. Na občini pričakujejo, da se bodo lastniki pozitivno odzvali na njihovo pobudo in da bodo z deli začeli še letos.

Na tem območju želijo urediti 16 parkirnih mest. Zabojnike, v katere stanovalci in najemniki s tega območja zdaj odlagajo odpadke, nameravajo umakniti in namestiti novo zbirno mesto za odpadke.

M.G.