Pasji davek in seznama celjskih psov ter lastnikov


Pogled v zgodovino Celja pokaže, da je bil med leti 1900 in 1902 v veljavi odlok o pasjem davku in seznamu celjskih psov in njih lastnikov. Med letoma 1900 in 1902 je bilo tako v Celju popisanih 315 psov in lastnikov.

Če bi davek na pse pobirali tudi danes, bi Občina Celje iztržila neprimerno več, kot v omenjenem obdobju. Podatki Centralnega registra psov izpred dveh let namreč kažejo, da je bilo  v občini Celje registriranih čez 4000 psov. Temu je treba dodati še neregistrirane pse, ki jih je med 10 in 30 odstotkov.

Glede na priljubljenost teh živali pa lahko sklepamo, da je številka danes še nekoliko višja.

A vrnimo se v zgodovino. Zelo zanimivo arhivsko gradivo je objavil Zgodovinski arhiv Celje. To razkriva popis vseh celjskih psov in njihovih lastnikov, ki se je vpeljal ob nameri občine, da začne pobirati posebni pasji davek.

seznam-psov-celjeOdlok je bil izdan 20. septembra 1900 v Celju. Že leto prej je mestni urad Celje začel popisovati pse, na podlagi popisa in odloka pa je bil uveden davek na pse.

Mestni urad ni bil naklonjen lovljenju psov po ulicah, saj je bilo slednje povezano z mučenjem živali in je povzročalo razburjenje med ljudmi. Zato so predlagali, da bi popis psov potekal od hiše do hiše v začetku meseca avgusta vsako leto, ter bi nato lastnikom poslali račun za davek, ki so ga dolžni plačati.

Popis je potekal v pristojnosti mestnih redarjev. Zagrožena sankcija za neplačan davek je bil odvzem psa, dokler lastnik ne poravna obveznosti. Odlok se je izvajal, saj so v spisu odloku priloženi tudi popisi vseh celjskih psov (in lastnikov) iz let 1900-1901 in 1901-1902. Na seznamih psov med letoma 1900-1902 je popisanih 315 psov. Pse so mestni redarji popisovali vsako leto posebej, kar je razvidno iz ponavljajočih imen psov in lastnikov s seznama.

Prvi seznam iz leta 1900-1901 obsega 154 zapisov psov in lastnikov. Med najpogostejšimi imeni najdemo naslednja imena: Bubi (10 psov), Daxl (5 psov) in Gigerl (8 psov).

Na drugem seznamu iz leta 1901-1902 je popisanih 161 psov. Najpogostejše ime je Puffi (9 psov), na drugem mestu sta imeni Taxl  in Bubi (po 6 psov), na tretjem mest pa sta imeni Gigerl in Hektor (po 5 psov).

V začetku 20. stoletja so imeli lastniki bujno domišljijo pri imenovanju svojih ljubljenčkov, npr.: Burschl, Satan, Feldman, Waldman, Franzi, Fido, Cesar, Floki, Mungo, Nenika, Nero, Pagatl, Tiger, Zukerl, Zuki, Waldo, Čuču, Čokl, Fogaroš, Hexi, Hion, Ledi, Lumpi, Lisa, Pfiffi, Rolf, Saldor, Shnappi, Shuft, Stixl, Schwarz, Tipp, Ungo, Wolfi,…

Tukaj si lahko ogledate reprodukcijo celotnega spisa, datiranega 20. 9. 1900 in obeh priloženih seznamov v nemškem jeziku in pisani gotici, ki ga hranijo v arhivu.

B.S.

maraton-drzavnosti