Celjski poklicni gasilci lani z več intervencijami: velik porast prometnih nesreč, upad požarov

19. 09. 2019 12:39

Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so v lanskem letu intervenirali v 862 primerih, med katerimi je bilo največ prometnih nesreč in požarov. Število intervencij je v primerjavi z letom 2017 nekoliko naraslo.

Prvo polletje letošnjega leta kaže na to, da bi utegnila biti številka intervencij ob koncu letošnjega leta še večja.

Gasilci so ob požarih, naravnih, prometnih in drugih nesrečah ponavadi eni izmed prvih, ki priskočijo na pomoč in požrtvovalno opravijo svoje delo. Vsled temu ni čudno, da po raziskavah javnega mnenja gasilci že vrsto let kraljujejo na vrhu lestvic zaupanja.

Tudi v Celju se lahko pohvalimo z izjemno poklicno gasilsko enoto, ki glede na statistiko skozi leto intervenira in rešuje življenja več kot dvakrat na dan.

pge-celje-grbPoklicna gasilska enota Celje, kateri poveljuje Janko Požežnik, opravlja naloge gašenja, reševanja, zaščite in odstranjevanja nevarnosti, ki jih povzročajo naravne in druge nesreče na območju Mestne občine Celje ter naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu, cestnih predorih, reševanje na vodi ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena na območju občin: Celje, Braslovče, Dobje, Dobrna, Laško, Polzela, Prebold, Radeče, Tabor, Vojnik, Vransko, Šentjur, Štore, Žalec.

Poleg rednih nalog gasilci PGE Celje, v želji preprečevanja potreb po njihovem posredovanju, skrbijo tudi za redne preventivne akcije, kakor tudi servisiranje in druge storitve povezane z gasilskimi napravami in pripomočki.

Naloge izvaja 52 operativnih gasilcev in 3 kandidati za gasilca, ki dežurajo v štirih izmenah, od tega sta dva gasilca PGE Celje in en gasilec Poklicne enote Domžale dežurna v DARS-ovi bazi na Vranskem, za reševanje ob nesrečah v Trojanskih tunelih.

Lani velik porast intervencij ob prometnih nesrečah

Lani so tako PGE Celje intervenirali v 862 primerih. Med temi je bilo največ intervencij pri prometnih nesrečah (232) in gašenjih požarov (152). Skrbi predvsem občuten porast potrebnih intervencij ob prometnih nesrečah, katerih število je glede na leto 2017 poskočilo za 23 %. Požarov je bilo lani dobrih 15 % manj.

Celotna statistika intervencij v letih 2017 in 2018:

intervencije-pge-celje-2017-2018

Kako kaže še na več intervencij kot lani

V prvem polletju letošnjega leta so gasilci PGE Celje intervenirali že v 491 primerih, kar je glede na enako lansko obdobje 16 intervencij več. Tudi letos so celjski gasilci največkrat intervenirali ob požarih (103) in prometnih nesrečah (103).

Polletna statistika intervencij v letih 2018 in 2019:

intervencije-pge-celje-polletno-2018-2019

Za PGE Celje je bilo leto 2018 in prva polovica leta 2019 uspešno

Poklicna gasilska enota Celje v poročilu za leto 2018 in v prvo polovico 2019 ocenjuje, da je bilo poslovanje v tem obdobju zelo uspešno. Smelo začrtani cilji razvoja na področju operativne reševalne dejavnosti, usposabljanja, nabave zaščitne opreme, tehnike in vozil so bili namreč v popolnosti uresničeni. Poleg tega pa je tudi kolektiv visoko motiviran za delo. Tudi strokovno dodelan načrt usposabljanja in izobraževanja je bil realiziran v popolnosti.

rp_pge_celje_potapljac_1.jpgPoklicna gasilska enota Celje skrbi, da ostaja dobro opremljena, usposobljena in organizirana, da lahko uspešno posreduje tudi v kompleksnih nesrečah. V ta namen je bilo letos nabavljeno kombinirano reševalno – gasilsko vozilo z vso potrebno opremo v vrednosti 604.000 €.

Zaradi številnih nesreč z njtežjimi poškodbami v jezerih in rekah, veliko pozornost namenjajo tudi usposabljanju in opremljanju potapljaške enote, ki je že dosegla zelo visok nivo operativne usposobljenosti in opremljenosti. Ves čas nadgrajujejo tudi informacijsko in komunikacijsko opremo za vodenje operativnega dela.

V letošnjem letu so zgradili tudi razstavni paviljon, kjer je razstavljena restavrirana gasilska lestev Magirus letnik 1930 s čimer zgodovinsko gasilsko tehniko predstavljajo našim zanamcem, pa tudi obiskovalcem Celja.

Tudi naprej delovati tako, da se bodo občanke in občani počutili varno 

V letošnjem in naslednjem letu bodo v PGE Celje nadaljevali z opremljanjem z zaščitno opremo, saj je varnost gasilcev najpomembnejša, poleg tega pa želijo zagotoviti vse maksimalne pogoje za delo, ki jim zagotavljajo, da bodo v popolnosti zagotavljali svoje poslanstvo za reševanje ljudi, materialnih dobrin in varovanje narave v vseh oblikah nesreč in ogrožanj.

Enota se je letos znašla v težkem finančnem položaju

Finančna sredstva za delovanje enote je v letu 2018 zagotavlja Mestna občina Celje v višini 66,67 %, Uprava za zaščito in reševanje v višini 6,55 %, kar 26,78 % sredstev pa enota zagotovi z lastno dejavnostjo.

Enota se je v letošnjem letu znašla v težkem položaju glede zagotavljanja sredstev za plače, saj se je masa za plače bistveno zvišala zaradi sporazumov, ki jih je Vlada RS podpisala s sindikati gasilstva, s katerimi so se dvignili razredi in številni dodatki. Izplačevanje plač kljub temu ni bilo moteno saj je dodatna sredstva zagotovil ustanovitelj.

V PGE Celje še ocenjujejo, da bi se moralo spremeniti financiranje gasilskih enot širšega pomena, saj dosedanje financiranje ne pokriva stroškov posredovanj v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in nesreč na vodi v ostalih 13 občinah, ki jih PGE Celje pokriva.

Težave jim povzroča tudi zakon, ki omogoča, da gasilci nadaljujejo delo, ko že izpolnijo pogoje za upokojitev. Takšnih gasilcev je v enoti PGE Celje pet.

vir: PGE Celje

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
163 queries in 1,245 seconds.