Pomembno je večkratno in redno sodelovanje v presejalnih postopkih. Kaj kažejo podatki za Celjsko?


V mednarodnem mesecu boja proti raku na debelem črevesu in danki so na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje izpostavili delovanje dokazano uspešnega presejalnega Programa Svit, saj že 11 let učinkovito prispeva k preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa in danke.

Zdravstveni strokovnjaki že vrsto let sporočajo, da se je vsakemu prejemniku vabila Svit smiselno odzvati in opraviti predlagane preventivne postopke. Pomembno je večkratno in redno sodelovanje v presejalnih postopkih – v Svitu na vsaki dve leti, za vse, ki prejmejo vabilo. Možnosti vključevanja v program so ostale enako dostopne tudi v obdobju epidemioloških razmer.

Mesec boja proti raku debelega črevesa in danke: Pomembno je večkratno in redno sodelovanje v presejalnih postopkih. Vabilu v svit se moramo odzvati vsaki dve leti.

»Program Svit kljub spreminjajoči se epidemiološki situaciji zaradi covid-19 še naprej nemoteno deluje. Sodelovanje je varno za vse, ki so v program vključeni. Pri oddajanju vzorcev blata posamezniki nimajo stika z drugimi osebami. Posameznik, ki je morda vabljen na kolonoskopijo, se pregleda lahko udeleži, če nima povišane temperature ali znakov okužbe zgornjih dihal. Pri pregledu je v uporabi vsa potrebna varovalna oprema,« pojasnjuje Tatjana Škornik Tovornik, regionalna koordinatorica Programa Svit na Celjskem, in še poudari: »Zgodaj odkrito bolezen, ki jo je mogoče odkriti le s presejanjem, lahko uspešno zdravimo, z odkritjem predrakavih sprememb pa lahko bolezen tudi preprečimo. Program Svit je že marsikomu rešil življenje, lahko ga tudi vam. Vabimo moške in ženske v starosti od 50 do 74 let. Trenutno v Sloveniji poteka sedmi krog vabljenja. Pomembno je, da se vabljeni odzovejo vsakič, ko prejmejo vabilo, torej vsaki dve leti. Ni dovolj, da bi posameznik testiranje blata opravil samo enkrat. Namreč tekom življenja se v črevesu lahko na novo pojavijo spremembe, ki jih lahko z rednim sodelovanjem v Programu Svit pravočasno odkrijemo in preprečimo nastanek resne bolezni. S hitrim odvzemom vzorca blata, ki ga opravijo v zasebnosti lastnega doma, lahko preverijo zdravje svojega črevesa in poskrbijo za svoje zdravje.«

V enajstih letih ima Program Svit vidne rezultate. Od leta 2009 (od začetka delovanja) so v celjski zdravstveni regiji s pomočjo programa pri 419 osebah odkrili raka na debelem črevesu in danki, in to večinoma v začetni fazi, ko dodatno onkološko zdravljenje ni bilo potrebno. Poleg tega so pri kolonoskopijah pri 3782 osebah odkrili napredovale adenome (polipe), jih odstranili in s tem preprečili, da bi se rakava bolezen morebiti razvila. Na Območni enoti Celje NIJZ z zadovoljstvom tudi ugotavljajo, da v večini občin celjske zdravstvene regije Celje od leta 2010 dalje upada število novih primerov raka na debelem črevesu in danki. Upada tudi število umrlih za tem rakom.

Kako se na presejalni program Svit odzivamo v občinah na Celjskem? 

Rezultati Programa Svit v enajstletnem obdobju 2009 – 2020 v celjski zdravstveni regiji:

  • 419 odkritih primerov raka na debelem črevesu in danki;
  • 3782 odkritih in odstranjenih predrakavih sprememb (polipov);
  • več kot 14.600 opravljenih kolonoskopij;
  • na letni ravni upad števila novih primerov raka na debelem črevesu in danki.
Več informacij tudi na povezavi tukaj.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki upravlja Program Svit od ustanovitve, odzivnost vabljenih iz leta v leto nekoliko niha, a skozi leta zaznavajo trend naraščanja odzivnosti. Odzivnost vabljenih v Program Svit v zdravstveni regiji je ves čas izvajanja programa v slovenskem povprečju. V letu 2020 je bila odzivnost tako v Sloveniji kot tudi v naši zdravstveni regiji Celje 64,4-odstotna. Podatki o odzivnosti po občinah znotraj celjske regije pa so precej različni. Občine z najvišjo odzivnostjo, ki je nad 70-odstotki, so Šmartno ob Paki (74,00%), Tabor (73,86%), Braslovče (72,20%) in Polzela (71,23%). Občine z nižjo odzivnostjo od 60% so Štore (59,67%), Rogatec (59,57%), Brežice (59,40%), Rogaška Slatina (57,7%), Solčava (56,41%) in Bistrica ob Sotli (54,55%).

»Še vedno velja, da se moški slabše odzivajo v Program Svit kot ženske, v povprečju vsa leta 10 odstotkov slabše, zato jih želimo še posebej spodbuditi k udeležbi. Veseli smo, da v nobeni občini v regiji odzivnost niti pri moških, niti pri ženskah ni nižja od 50 odstotkov. Sledimo dolgoročnemu cilju – najmanj 70-odstotni odzivnosti vabljenih v program, tako pri moških kot pri ženskah, v vseh občinah in v regiji,« je pojasnila Tatjana Škornik Tovornik. Svit lahko rešuje življenja, vendar le tistim, ki se ga udeležijo.

Odzivnost v Program Svit po občinah zdravstvene regije Celje, 2020 , za oba spola skupaj

Na Območni enoti Celje NIJZ bodo v marcu gradiva o Programu Svit naslovili tudi na številna podjetja v celjski zdravstveni regiji, pri čemer jih želijo spodbuditi, da bi tudi delodajalci motivirali zaposlene k redni udeležbi v presejalni Program Svit in tudi v druge državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora).