Predavanje Igorja Omerze “Metode delovanja Udbe” v Domu Sv. Jožefa Celje (video)


Sredi minulega tedna je v Domu sv. Jožefa v Celju potekalo zanimivo predavanje, ki ga je vodil znan slovenski publicist Igor Omerza. Slednjega se večina spomni po raziskovanju arhivskih dokumentov, pri čemer je ugotovil, da so številne informacije iz polpretekle zgodovine težko ali celo nedostopne.

Takoj na začetku je Omerza prisotnim razjasnil osnovne pojme Udbe, katere poslanstvo ni bilo obveščanje oz. opravljanje dela klasičnih tajnih obveščevalnih služb, temveč spremljanje sovražnikov. Udba je torej delovala kot politična policija, o aktivnostih so odločali politični veljaki in ne šefi te službe.

Metode, ki jih je Udba uporabljala, so obsegale poročila, prisluškovanja, zasledovanja in številne druge stvari. Številne so fotografirali, precej pogosto je bilo nameščanje prisluškovalnih naprav v stanovanja ali v pisarne ter nameščanje ovaduhov, ki so se pojavili kot sodelavci ali prijatelji. In ti so o tistem, ki so ga spremljali, sproti poročali nadrejenim.

Zgornje metode, ki se marsikomu zdijo resnično podle in skrajne, pa so po besedah Omerze blage. Skrajne metode po Omerzi so seveda povojne likvidacije, bombni napadi in ugrabitve. Omerza je na predavanju izpostavil bombni napad v Velikovcu, omenil pa tudi vsaj tri poskuse atentatov na avstrijskem Koroškem, ki so jih pripisali slovenski veji te tajne obveščevalne službe.

Številna dognanja, spoznanja, zanimivosti in dokumente je Omerza strnil v dveh knjigah

Omerza je na predavanju podrobneje razložil sistem obveščanja, vse od “terencev”, “operativcev”, pa do vrha Udbe. Snov za svoja dognanja je Omerza črpal iz biltenov in maloštevilnih dokumentov, ki jih Udba ni uspela ali jih preprosto ni uničila. Večkrat je predavatelj izpostavil, da je uničenih 70 – 90% dokumentacije Udbe. Kar je je ostalo oz. je dosegljiva, pa je Omerza spretno strnil in jo vpletel v svoji dve knjigi Od Belce do Velikovca ali kako sem vzljubil bombo ter 88 stopnic do pekla.

Zanimanje za predavanje Igorja Omerze je bilo po pričakovanju veliko.

Udba je po besedah Omerze vse od svojega nastanka (13. 5. 1944, takrat kot OZNA) pa do konca njene neomejene moči (1987 – ko so jo v času afere JBTZ obelodanili) najbolj nadzorovala ustanovo Rimskokatoliške cerkve, najbolj spremljan Slovenec pa je bil Edvard Kocbek, ki naj bi mu Udba sledila od leta 1944, pa vse do smrti leta 1981.

V spodnjih video posnetkih lahko prisluhnete Igorju Omerzi, ki je na predavanju odkril še več zanimivosti, dejstev in dognanj v zvezi z Udbo. V prvem video posnetku smo strnili nekaj insertov predavanja, v drugem pa si lahko ogledate celotno predavanje Igorja Omerze 14. 3. 2013 v Celju.

v/t/f:eH