PreseNEETi se, za mlade, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo


Ljudska univerza Celje je bila letos izbrana na »Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov« s projektom PreseNEETi se, ki naslavlja problematiko oseb NEET. To so mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Projekt PreseNEETi se je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe v višini 498.792,00 €. Traja od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024, projektno partnerstvo pa sestavljajo Ljudska univerza Celje, Univerza v Mariboru, Mladinski svet Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje ter norveški partner Veiledernettverket NOSCO / Norwegian Organisation for Supervision and Co-Operation.

Kot je ob predstavitvi projekta pojasnila direktorica Ljudske univerze Celje Ines Stilin, je namen projekta opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET. Preko slednjega projekt prispeva tako k vzpostavljanju podporne storitve za osebe NEET kot izboljšanemu izobraževanju in družbenemu okolju, ki je namenjeno podpori prikrajšanih skupin. Poudarila je, da želijo s projektom naraščajočo populacijo NEET narediti vidno in prepoznavno na sistemski ravni, ter tem osebam omogočiti tako aktivno vlogo na trgu dela v obliki prostovoljstva, zaposlitve ali iskanja zaposlitve kot nuditi pomoč pri vključitvi v lokalno okolje, dvigu samozavesti ter uspešnem premagovanju ovir in osebnih stisk z individualnim svetovanjem in mentorsko shemo. »Zastavljene cilje bomo dosegli z razvojem celostnega programa za opolnomočenje oseb NEET, ki temelji na izobraževalnih modulih, psihosocialni podpori, motivacijskih modulih, in z intenzivnim kariernim svetovanjem z vzpostavitvijo dvotirne mentorske sheme, v katero bo vključenih 45 mentorjev, tako iz vrst mladinskih delavcev kot svetovalcev na ZRSZ,« je dodala direktorica Stilin.

V izobraževalne module bodo tako na LU Celje še letos vključili 30 oseb NEET in jih vodili do čim uspešnejše aktivacije v lokalnem okolju. Z vzpostavitvijo metodologije za identifikacijo osnovnih karakteristik in potreb populacije NEET pa bodo javni zavodi in državni uradniki dobili orodje za snovanje projekcij in oblikovanje takšnih javnih politik, ki bodo omogočile zgodnjo intervencijo na tem področju.