Previdno pri kurjenju v naravnem okolju


Policisti opozarjajo, da so na Celjskem v zadnjih dneh obravnavali več travniških požarov. Topli februarski dnevi so namreč mnoge spodbudili k opravljanju del na vrtovih, travnikih, sadovnjakih in v vinogradih. Pri požiganju trave in vejevja pa se nemalokrat zgodi, da ogenj uide izpod nadzora in ogrozi zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje.

Vse, ki nameravajo v teh dneh v naravnem okolju kuriti opozarjamo, da je v Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju določeno, da je potrebno kurišče v naravnem okolju urediti tako, da je :

  • obdano z negorljivim materialom,
  • da je območje vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi;
  • da mora kurišče ves čas kurjenja nadzorovati polnoletna oseba,
  • da je potrebno po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasiti.

Prav tako je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h, ne sme začeti s kurjenjem oziroma je treba s kurjenjem takoj prenehati.

“Prepovedi, obveznosti in pogoji kurjenja v naravnem okolju so opredeljeni tudi v Zakonu o gozdovih. Po navedenem zakonu gre za prepovedano ravnanje v kolikor posameznik kuri na neurejenih kuriščih v gozdu, požiga travišča in ledine na območju, na katerih ogenj lahko ogrozi gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez stalne navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorstvom.

Obveznosti pri kurjenju v naravnem okolju so opredeljene tudi v Zakonu o divjadi in lovstvu in nenazadnje tudi v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije.

Glede na to, da so pred nami suhi in sončni dnevi, ki jih bodo mnogi izkoristili za delo v naravi svetujemo naj bodo pri kurjenju trave, vejevja in drugih odpadnih snovi še posebej previdni in odgovorni ter naj spoštujejo določila Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju in ostale pristojne zakonodaje,” pojasnjujejo na PU Celje

M.T./PU Celje