Prve ulične zbiralnice odpadnega jedilnega olja


V tem tednu podjetje Simbio začenja z nameščanjem prvih uličnih zbiralnic odpadnega rastlinskega jedilnega olja.

Po postavitvi zbiralnic na ekoloških otokih so s 7. novembrom začeli z razdeljevanjem namenskih posod za zbiranje jedilnega olja, in sicer gospodinjstvom v krajevnih skupnostih Medlog in Škofja vas.

Ulični zbiralnici jedilnega olja v KS Medlog:
a) sedež KS Medlog (Babno 3a) in
b) vhod na Letni bazen Celje

Ulični zbiralnici zbiralnici jedilnega olja v KS Škofja vas:
a) transformatorska postaja Tumova (pri hišni št. Mariborska c. 187)
b) gasilski dom Škofja vas

S postopnim nameščanjem bodo nadaljevali tudi v drugih krajevnih skupnostih in mestnih četrteh Mestne občine Celje.

Uporabniki bodo poleg letakov z navodili prejeli tudi namenske posode za zbiranje odpadnega olja, ki bodo v pomoč pri ločevanju in zbiranju. Odpadno rastlinsko jedilno olje je namreč prepovedano mešati z ostalimi odpadki ali ga odvajati v kanalizacijo in greznice.

Kljub rumenim uličnim zbiralnikom lahko občani  odpadno jedilno olje še vedno oddajo v zbirne centre ali v času akcij zbiranja nevarnih odpadkov na terenu.