Prvi Celjan v letu 2018 z EMŠO kodo 500


rp_porodnisnica-celje-300x225.jpgV celjski porodnišnici, tako kot tudi v vseh ostalih, še posebno budno spremljajo prvi porod v novem letu.

Prvi tovrstni veseli dogodek se je zgodil minuto pred peto uro zjutraj, srečna mamica pa se je razveselila dečka.

Minuto čez polnoč so imeli prva poroda v Ljubljani in Trbovljah.

Znova pomoč ob rojstvu otroka za vse, več očetovskega dopusta

Z letom 2018 bo pomoč ob rojstvu otroka znova univerzalna pravica, tako da bodo do 280 evrov upravičeni starši novorojenčkov, ne glede na materialni položaj družine.

V letu 2018 bodo imeli očetje na voljo 30 dni plačanega očetovskega dopusta. To je pet več kot v letu 2017 in 10 več kol leto poprej. Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. januarja 2018 ima oče pravico še do 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca otrokovega prvega razreda osnovne šole.

To velja za vse očete novorojenčkov, ki bodo prvič uveljavljali pravico do očetovskega dopusta in bodo vložili vlogo v novem letu. Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izrabili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do petih plačanih dni oziroma v letu 2017 do 10 plačanih dni.