Prvič se je sestal Svet za invalide Mestne občine Celje


svet-za-invalide-moc

Prejšnji teden se je v Narodnem domu prvič sestal Svet za invalide Mestne občine Celje, ki ga je imenoval župan Celja Bojan Šrot in deluje v sklopu projekta »Občina po meri invalidov«.

Mestni svet Mestne občine Celje je na 6. redni seji sprejel sklep, da se Mestna občina Celje vključi v projekt »Občina po meri invalidov« in da župan Mestne občine Celje imenuje delovno skupino za pripravo Analize o položaju invalidov v Mestni občini Celje in pripravo Akcijskega načrta.

Svet za invalide ima 26 članov in deluje kot strokovno posvetovalno telo. Na seji so članice in člani izvolili vodstvo. Predsednik Sveta invalidov Mestne občine Celje je Matej Lednik (mestni svetnik MOC in član Društva paraplegikov Jugozahodne Štajerske), za podpredsednico pa je bila imenovana Dragica Mirnik (predsednica Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje).

Med naloge Sveta za invalide sodi povezovanje in usklajevanje dela in aktivnosti vseh invalidskih organizacij v občini ter spremljanje izvajanja realizacije Akcijskega načrta, ki ga bo pripravila delovna skupina, ki je bila prav tako imenovala na prvi seji sveta. Naloga sveta je poleg tega dajanje pobud pri izvajanju aktivnosti na področju invalidske problematike v lokalni skupnosti. Sicer pa so poleg invalidskih v Svet za invalide vključene tudi druge pomembne institucije.

Prve seje se je udeležila tudi podžupanja Breda Arnšek.

vir foto: Fakulteta za logistiko UM