Razigrane počitnice na LU Celje (foto)


V Družinskem centru na Ljudski univerzi Celje so prejšnji teden (po)skrbeli, da bodo otrokom jesenske počitnice še dolgo ostale v lepem spominu.

Družinski center Ljudske univerze Celje je projekt, ki ga sofinancira MDDSZ. V okviru le-tega izvajajo različne aktivnosti, med njimi tudi celodnevno počitniško varstvo za otroke nižje triade osnovne šole. Koordinatorica projekta Maja Krivec pojasnjuje, da je eden izmed ciljev projekta otrokom omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa v času počitnic in posledično razbremeniti starše skrbi glede varstva. Dodaja, da so v ta namen na novo opremili prostore, kjer so otrokom na voljo igralnica, kuhinja z jedilnico ter sodobni didaktični pripomočki. Program je zastavljen tako, da zajema pestro ponudbo športnih in ustvarjalnih aktivnosti, mentorice pa spodbujajo celovit pristop, s poudarkom na sočutnem uravnavanju trenutnih čustvenih stanj otrok in krepitvi dobrih medosebnih odnosov. Ker je varstvo za otroke brezplačno je povpraševanje zelo veliko, zato si želijo, da bodo v prihodnosti z dodatnimi sredstvi lahko sprejeli več kot le 13 udeležencev. Otroci so namreč na vprašanje, kako so se imeli, odgovorili: »Na takšne počitnice bi prišli tudi 100 x!«

foto: LU Celje