S ponedeljkom v Celju začetek ogrevalne sezone


Spričo napovedane ohladitve bo Energetika Celja v ponedeljek, 16. oktobra, začela z redno ogrevalno sezono v sistemu daljinskega ogrevanja. 

To pomeni, da bodo vzpostavili kroženje tople vode po vsem omrežju. Kdaj se bo začelo ogrevanje posameznih objektov, pa je odvisno od želja oz. dogovora etažnih lastnikov. Ti morajo pisno sporočiti svojo odločitev preko svojega predstavnika ali upravnika, ki nato obvesti pooblaščene vzdrževalce toplotnih postaj.

Poslovni odjemalci si lahko sami nastavijo urnik in temperaturni nivo ogrevanja v svoji toplotni postaji.

Etažni lastniki lahko preko vzdrževalca toplotne postaje v času ogrevalne sezone tudi ob toplejšem vremenu uravnavajo oz. zmanjšajo moč ogrevanja preko krmilnika oz. regulatorja v svoji toplotni postaji.

Lanska ogrevalna sezona se je začela 3. oktobra.

Datumi začetka in zaključka ogrevalnih sezon po letih

Ogrevalna sezona Datum začetka  Datum konca 
2010/11 21.9.2010 17.5.2011
2011/12 10.10.2011   3. 5. 2012
2012/13 11.10.2012 30.4.2013
2013/14 1.10.2013 19.5.2014
2014/15 1.10.2014   4. 5. 2015
2015/16 1.10.2015 23.5.2016
2016/17 3.10.2016 15.5.2017
2017/18 20.9.2017 27.4.2018
2018/19  27. 9. 2018 23.5.2019
2019/20   1. 10. 2019 15.5.2020
2020/21   1. 10. 2020 24.5.2021
2021/22   1. 10. 2021 10.5.2022
2022/23   3. 10. 2022 22.5.2023