Saga o otroškem igrišču pred knjižnico se nadaljuje: nova izjava za javnost OKC


Redkokatera tema v Celju dvigne toliko prahu, kot jo aktualna obnova terase pred Osrednjo knjižnico Celje, od koder naj bi odstranili otroško igrišče oz. ga spremenili. 

Knjižnični javni zavod se je oglasil z novo izjavo za javnost, ki jo lahko v celoti preberete spodaj:

Spoštovani obiskovalci Osrednje knjižnice Celje in kavarne Miško Knjižko,

v dneh od objave prve izjave za javnost glede igral na ploščadi pred Kavarno Miško Knjižko ste v velikem številu izrazili ogorčenje nad njihovo odstranitvijo, iz številnih komentarjev pa je bilo mogoče razbrati, da si želite njihove ponovne namestitve. Ker so bile v povezavi s to temo v lokalnem mediju objavljene tudi izjave druge vpletene strani, jih želimo pojasniti in nanje odgovoriti z novo izjavo ta javnost.

Zahvaljujemo se vam za izraženo podporo.

Odgovor upravljavca objekta, Osrednje knjižnice Celje, na prispevek z naslovom Odstranitev igral pred knjižnico buri duhove, ki ga je 26. 9. 2017 na svoji spletni strani objavil Novi tednik in Radio Celje:

»Zavod (za varstvo kulturne dediščine, op. OKC) je, kot so navedli, od vsega začetka soglašal s postavitvijo igrala, vendar v omejenih gabaritih in primernih naravnih materialih ter da ne bi motilo osrednjega pogleda na knjižnico. Zavod je prav tako predlagal, da se namesto enega večjega postavi več manjših igral, s čimer bi zmanjšali negativen vizualen vpliv na varovano nabrežje.«

Odgovor:
Kot odgovor citiramo Kulturno varstvene pogoje ZVKD z dne 21. 5. 2014:
»S kulturnovarstvenega stališča je postavitev otroškega igrala (lesena hiška s toboganom in dvema gugalnicama) sprejemljiva le severozahodnem vogalu zelene strehe. *Velikost novega igrala (število, dolžina, širina, višina posameznih elementov, ki ga sestavljajo) ne sme preseči obstoječega. Igralo mora biti v čimvečji meri narejeno iz lesa, tudi streha in držala, ostali elementi na njem pa nevtralne sive barve. Sprejemljivejše bi bilo troje posamičnih, manjših in nižjih lesenih igral, kot so npr.: vrtiljak, previsna gugalnica in vzmetno igralo, ker niso tako visoka in ne bi imela tolikšnega negativnega vpliva na varovano dediščino, kot ga ima sestavljeno igralo s hiško, streho in gugalnicami. Lahko bi bila dopolnjena s premičnimi lahkimi igrali, ki bi se uporabljala le v lepem vremenu in obratovalnem času lokala.«
(*v odločbi navajajo manjše igralo, ki je bilo nameščeno na sekance pred namestitvijo sedaj odstranjenega)
ZVKD glede umetne trave citiramo:
»Na streho otroškega oddelka knjižnice je izjemoma možno za določen čas (največ 2 leti, do gradbene sanacije projekta) položiti umetno travo (vzorec je bil potrjen na terenskem ogledu dne 4. 4. 2014)«
Postopek vodile:
Milana Klemen, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Marjana Krumpestar, univ. dipl. inž. Arh konservatorka ter odločila vodja območne enote: Tanja Hohnec, univ, dipl. etnol.

Stališče OKC:

Namestitev treh manjših igral, kot zahteva ZVKD je za nas kot upravljavce nesprejemljiva in nemogoča, saj je zaradi varnosti otrok le-ta potrebno sidrati v podlago, kar pa je v primeru OKC, kjer igrala stojijo na strehi, neizvedljivo. Poleg tega en vrtiljak, previsna gugalnica ter vzmetno igralo ne zagotavljajo zadostne kapacitete za igro otrok pred Kavarno Miško Knjižko. S tem tvegamo preveliko gnečo med otroki, več nevarnosti za poškodbe, poleg tega pa bi morali fizično omejiti število otrok na igralih, kar pomeni še dodatne zaplete in nezadovoljstvo obiskovalcev.

»Danijela Brišnik (direktorica celjske območne enote ZVKD) je povedala, da je bilo ob gradnji nove knjižnice deloma pozidano tudi Savinjsko nabrežje, zato so projektanti načrtovali zeleno streho otroškega oddelka nove knjižnice, s čimer se je zavod kompromisno strinjal, ker bi tako bil v minimalnem obsegu ohranjen zeleni pas pred stavbo. Kot je še dodala Brišnikova, z vidika varovanja vrtno arhitekturne dediščine Savinjskega nabrežja je pomembno ohranjanje originalne materije in funkcije prostora; umetni materiali so zato v nasprotju z veljavnim varstvenim režimom.«

Odgovor:

Tudi namestitev naravne trave oz. zelene strehe, je za nas kot upravljavce nesprejemljiva iz več razlogov:

• Naravna travna ruša na strehah se lahko vzdržuje samo, če je nepohodna, kar pomeni, da tu ne morejo biti nameščena nobena igrala, prav tako na takšni površini ni mogoče izvajati dogodkov, delavnic in drugih dejavnosti.

• V preteklosti, ko smo imeli igrala na sekancih (naravni material), se je, zaradi pasjih in mačjih iztrebkov, neprestano pojavljala težava, ko ni bilo mogoče zagotoviti ustreznih higienskih pogojev.

• Pri namestitvi trave tvegamo težave s kontaminirano zemljino, kar je na igralnih površinah celjskih vrtcev že kar pravilo.

• Umetna trava je primerna tudi za otroke z alergijami in drugimi bolezenskimi stanji, saj je čista in jo je relativno lahko vzdrževati.

Osrednja knjižnica Celje je najbolj obiskana kulturna ustanova v Celju in prejemnica Zlatega celjskega grba 2017. V prvi vrsti sledimo svojemu temeljnemu poslanstvu, promociji bralne kulture, seveda pa pri tem v največji meri sledimo potrebam in željam naših obiskovalcev, ki kot davkoplačevalci tudi financirajo naše delovanje.

Skrb za naše najmlajše člane je izrednega pomena, tako v knjižnici kot v njeni neposredni bližini.
Z namestitvijo igral na umetno travo pred kavarno Miško Knjižko smo poskrbeli za lep, čist, urejen in varen prostor, kjer so se lahko obiskovalci med obiskom knjižnice sprostili. V tem času sta se povečala tudi obisk in število članov knjižnice, nedvomno tudi zaradi prijaznega in urejenega okolja, kamor se ljudje radi vračajo.

Upamo, da bomo tudi v bodoče ostali srce Celja.

Dodajmo, da so mestni svetniki na torkovi seji mestnega sveta direktorici Poloni Rifelj dali soglasje za nov mandat na čelu zavoda.

*slika otroškega igrišča je iz leta 2011; foto OKC