Šesta nacionalna raziskava o vedenjskem slogu: vključenih tudi več kot 2500 prebivalcev Celjske regije


V maju je Nacionalni inštitut za javno zdravje pristopil k izvajanju šeste nacionalne raziskave o vedenjskem slogu. Predhodnih pet raziskav je bilo opravljenih v letih 2001, 2004, 2008, 2012 in 2016. V raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020 bo vključenih 17.500 naključno izbranih prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 74 let. Kot so sporočili iz Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so v celjski regiji k sodelovanju v nacionalni raziskavi povabili 2586 prebivalcev. V teh dneh bodo vprašalnik z opomnikom ponovno prejeli po pošti. Anketirance pozivajo, naj odgovorijo na vprašanja o svojem zdravju in življenjskem slogu.

V Sloveniji je vprašalnike o zdravju prejelo 17.500 odraslih

Cilj raziskave je raziskati in ovrednotiti življenjske navade in vedenjske dejavnike tveganja, ki so povezani z zdravjem, zlasti s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal in prebavil ipd. Pridobljeni podatki v tokratni raziskavi bodo pokazali tudi to, kako je epidemija virusa SARS-CoV-2 vplivala na življenjski slog prebivalcev.

S pomočjo raziskave bodo dobili vpogled v aktualno zdravstveno stanje in navade prebivalcev, povezane z zdravjem, ter primerjavo s podatki iz preteklih raziskav. Rezultati raziskave bodo v pomoč pri oceni potrebe po dopolnitvi ali spremembi obstoječih preventivni programov ali kreiranju novih programov tako na državni kot regijskih ravneh. Do sedaj je izpolnjene vprašalnike po pošti ali preko spleta vrnilo že skoraj 24 odstotkov ali četrtina povabljenih v raziskavo.

V teh dneh bodo naključno izbrani prebivalci v raziskavi ponovno prejeli vprašalnik (opomnik) po pošti na domač naslov. Prejemniki lahko na vprašalnik odgovorijo tudi prek spleta. Vprašalnik je dostopen na naslovu https://anketa.nijz.si/CINDI. Za dostop do ankete potrebujejo svoje osebno geslo, ki je navedeno na prvi strani pisma, ki so ga prejeli po pošti.

Z raziskavo bodo na ravni države in posameznih regij pridobili nove podatke o tistih vedenjih in navadah, ki lahko naše zdravje varujejo ali ogrožajo. Dragocen bo tudi vpogled v nekatere navade ljudi v času epidemije covid-19. Na osnovi zbranih ugotovitev bodo zdravstveni strokovnjaki lažje načrtovali bodoče programe za izboljšanje zdravja prebivalcev, ki morajo biti prilagojeni tudi značilnostim posameznih regij. Kot kažejo podatki iz prejšnjih raziskav, se slovenske regije razlikujejo v umrljivosti in zbolevanju za nekaterimi boleznimi ter v socialno-ekonomskih kazalnikih.

vir: NIJZ Celje, foto: pixabay