Splošna bolnišnica Celje najbolj energetsko učinkovito podjetje

11. 04. 2018 13:19

2018-04-10-dnevi-energetikov-0715

Na 20. Dnevih energetikov, ki jih organizirata časnik Finance in Inštitut Jožef Štefan, je Splošna bolnišnica Celje prejela prvo nagrado v kategoriji Energetsko učinkovito podjetje ali ustanova 2018.

Nagrado so prejeli zaradi odličnih rezultatov, ki jih prinaša, leta 2013 opravljena, energetska prenova. Z njo dosegajo prihranke energije kljub temu, da ves čas širijo dejavnost in uporabne površine.

Povprečno dosegajo prihranke energije v višini pol milijona evrov na leto.

Splošna bolnišnica Celje se je prijavila na razpis za energetsko nagrado v kategoriji Energetsko učinkovito podjetje ali ustanova 2018, ki sta ga tudi letos objavila časnik Finance in Inštitut Jožef Štefan. Na slovesni razglasitvi 20. Dnevov energetike v Portorožu je tako SB Celje prejela prvo nagrado v tej kategoriji.

Energetsko sanacijo bolnišnice so omogočila nepovratna sredstva

Bolnišnica je leta 2013 izvedla obsežno energetsko sanacijo. V njej so med drugim obnovili ovoj objekta T, zamenjali stavbno pohištvo na objektu Gizela, zamenjali klimatske naprave, rekonstruirali objekt v katerem je Oddelek za patologijo in citologijo ter poskrbeli za primarno energetsko oskrbo z izgradnjo sistema SPTEH, posodobitvijo sedmih toplotnih podpostaj, posodobitvijo kotlovnice, rekonstrukcijo sistema za vzdrževanje tlaka in vzpostavitvijo centralnega nadzornega sistema.

Za financiranje sanacije so pridobili slabe tri milijone evrov nepovratnih sredstev, od tega je bilo 85 odstotkov namenskih sredstev iz Kohezijskega sklada EU, preostalih 15 odstotkov pa iz virov slovenske udeležbe za kohezijsko politiko.

Po energetski sanaciji so skupni stroški energije upadli

Pred energetsko prenovo so v bolnišnici uporabljali predvsem zemeljski plin in električno energijo. Po energetski sanaciji oziroma od leta 2014 naprej, bolnišnica dosega prihranke energije v višini povprečno 525 tisoč evrov na leto. Delež zemeljskega plina se je med vstopnimi energenti povečal s 74 na 99 odstotkov. Večji del oziroma 90 odstotkov v soproizvodnji proizvedene energije porabijo v bolnišnici. Soproizvodnja deluje v pasu, zato podnevi v konici obratovanja bolnišnice manjkajočo električno energijo kupujejo, ponoči pa presežke energije prodajajo.

Skupni stroški za energijo so do leta 2012 rastli, leta 2014 pa so se zaradi izvedbe projekta energetske sanacije znižali na raven iz leta 2004, čeprav so potrebe po energiji zaradi širjenja dejavnosti in uporabnih površin rasle. Dodatno so rabo energije zmanjšali oziroma omejili še z vlaganji v sodobno tehnološko opremo.

Prvi energetski pregled so v Splošni bolnišnici Celje opravili leta 1998. Pokazal je, da so stroški rabe energije pomenili dva odstotka celotnih prihodkov bolnišnice. Danes pomenijo 1,35 odstotka.

Centralni nadzorni sistem

Za povečanje energetske učinkovitosti je tehnološko postrojenje opremljeno s centralnim nadzornim sistemom, ki omogoča dostop do velikega števila podatkov o rabi energije in vode. Spremljanje teh podatkov, njihovo analiziranje in ukrepanje na podlagi izvedenih analiz omogoča optimiziranje izrabe energentov.

Vir: SB Celje

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
166 queries in 2,467 seconds.