Spremenjen prometni režim v Dečkovem naselju


Od prejšnjega tedna v Šaranovičevi in Ribarjevi ulici v Celju velja spremenjen prometni režim. Za motorna vozila so uvedli enosmerni promet, za kolesarje pa sta poslej prevozni obe smeri.

Nov pogled na Šaranovičevo ulico; foto: MOC

Mestne službe so označile mesta za parkiranje na vozišču, kolesarski pas (delno kot souporabo prometnega pasu) in namestile ostalo potrebno horizontalno ter vertikalno prometno signalizacijo.

Spremembe so bile narejene tudi v luči večje prometne varnosti učencev IV. osnovne šole Celje.