Ste vedeli, da sta jedilno olje in maščoba nevarna odpadka?


Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je končano. Podjetje Simbio je ves mesec na terenu zbiralo akumolatorje, baterije, zdravila, ipd. V premične zabojnike ste skupaj odvrgli 42 ton nevarnih odpadkov.

Največ zbranih odpadkov predstavlja elektro in elektronska oprema – zbrali ste jo več kot 15 ton. Sledijo premazi, lepila, smole ter motorna olja. Na četrtem je jedilno olje in maščobe, sledijo baterije, akumulatorji, embalaža, pesticidi in zdravila (844 kg).

Največ nevarnih odpadkov so zbrali prebivalci Šentjurja – v zabojnike so prinesli kar 10.233 kg oz. 0,55 kilograma odpadkov prebivalca.

Nevarni odpadki iz gospodinjstev bodo za zdaj skladiščeni v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje. Nato jih bodo predali specializirani organizaciji, registrirani za zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Nekatere odpadke bodo predelali v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), zdravila bodo sežgali, kisline nevtralizirali, baterije pa gredo v predelavo.

t: Simbio