Stroški zimske službe v Celju dvakrat višji kot v preteklosti

27. 03. 2018 07:06

zimska_sluzba_pluzenjeIzvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javnih cest obsega tudi zimsko službo, ki je bila v letošnji zimski sezoni v pripravljenosti od 15. novembra 2017 do 20. marca 2018.

Zaradi dolge zime, obilnega sneženja in nizkih temperatur so stroški zimske službe v tem obdobju znašali 775.000 evrov, kar je približno dvakrat več kot v preteklih letih oziroma dobrih 100.000 evrov več kot je bilo prevideno. 

Stroški zimske službe od 15. novembra do 31. decembra so znašali 142.000, od 1. januarja do 20. marca pa 633.000 evrov.

Samo v februarju, ko so bile temperature kar 23 dni pod ničlo in so nastajale zaradi poledice ter snega na cestah izjemne razmere, so vsa opravila in dejavnosti,  potrebna za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa, stala 382.000 evrov.

Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje je javno podjetje Vodovod – kanalizacija d. o. o., medtem ko zimsko službo zanj izvaja družba VOC Celje d. d.

Kljub temu, da so bile v letošnji zimski sezoni resnično izredne razmere, nekateri občani z delom zimske službe niso bili zadovoljni oziroma so bila njihova pričakovanja prevelika. Na Mestni občini Celje so zatrdili zelo visoke standarde izvajanja zimske službe in to kljub temu, da pravila od njih tega ne zahtevajo. Tako visokih standardov v ostalih primerljivih evropskih državah nimajo, zato so bili po njihovem očitki nezadovoljnih občanov v večini primerov neupravičeni.

Na MOC še dodajajo, da se je treba zavedati, da zimske razmere na cestah, površinah za pešce in drugih javnih površinah od vseh udeležencev v prometu zahtevajo, da se nujno prilagodijo razmeram. To pomeni, da morajo pravočasno odstraniti sneg s površin, ki jih zimska služba ne čisti, da se obujejo razmeram primerno, da pravočasno očistijo svoje avtomobile in da se od doma odpravijo prej kot bi se sicer, če bi bile ceste normalno prevozne.

Od izvajalcev zimske službe je po njihovem tako nerazumno pričakovati, da bodo takoj in v celoti očistili vse javne površine. Po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest mora zimska služba prednostno očistiti vse ceste višjega prednostnega razreda, torej glavne vpadnice in mestni cestni križ. To je v letošnji zimski sezoni izvajalec vedno storil pravočasno in v skladu z Izvedbenim programom zimske službe na občinskih javnih cestah v Mestni občini Celje. Res je, da so se takrat, ko je bilo sneženje intenzivno in ko je bil sneg težek, na določenih območjih pojavile težave, ki pa jih je bilo nemogoče preprečiti. Tako se je občasno dogajalo, da izvajalci zimske službe niso mogli v celoti odstraniti snega, ki so ga med pluženjem ceste odrinili na pločnike, kar je med pešci povzročilo slabo voljo. Izvajanje zimske službe je namreč zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, najtežja in najbolj zahtevna dejavnost. Upoštevati je treba, da izvajalce zimske službe med delom pogosto ovirajo parkirani avtomobili in polomljeno drevje. Med delom prihaja tudi do okvar na delovnih strojih in zdrsov. V letošnjih zimskih mesecih so bili stroji in oprema za pluženje tako obremenjeni, da so bili na meji svoje zmogljivosti.

Izjemno visoki stroški zimske službe bodo vplivali tudi na izvajanje letnega programa vzdrževanja cest. Ker se je že na začetku leta porabil del sredstev, ki je bil rezerviran za izvajanje zimske službe v novembru in decembru 2018, bodo vzdrževalna dela na cestah najverjetneje deloma okrnjena. Kljub omejenim finančnim sredstvom bodo po zatrjevanju MOC v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija d. o. o. storili vse, kar je v njihovi moči, da bodo uresničili  čim večji del letnega vzdrževalnega programa. Ta je namreč precej obsežen, saj poleg saniranja poškodb na voziščih in ostalih prometnih površinah, ki so nastala med zimo, vključujejo tudi košnjo trave ob cestah, čiščenje jarkov in brežin, popravila jaškov, prometnih znakov, robnikov, polaganje novih asfaltnih prevlek, obnovitev barv na talnih obeležbah pred objekti vrtcev, šol ipd., kakor tudi na vpadnicah, ter ostala druga večja vzdrževalna dela.

 

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
170 queries in 2,498 seconds.