V Celju manjko zdravnikov splošne medicine

30. 05. 2018 07:00

Tudi Celje se je soočilo s pomanjkanjem zdravnikov splošne medicine. Težave so se izrazile v preteklih tednih, ko je eni izmed splošnih zdravnic v ZD Celje prenehalo delovno razmerje, njeni pacienti pa niso mogli najti novega zdravnika.

Potem, ko je nedavno eni izmed splošnih zdravnic Zdravstvenega doma Celje prenehalo delovno razmerje, so se njeni pacienti znašli pred nepričakovano oviro. ZD Celje jih je namreč pozval, da se zglasijo pri novi zdravnici, ki je nadomestila prejšnjo, z namenom podpisa izjave o izbiri nove zdravnice.

Toda, kot razkrivajo v Dnevniku, ko so se pacienti zglasili za podpis izjave, so bili zavrnjeni z obrazložitvijo, da je nova zdravnica že zapolnila kvoto oz. dosegla slovensko povprečje glavarinskih količnikov. Poleg tega so bili pacienti zavrnjeni tudi pri drugih zdravnikih v ZD Celje in celo pri celjskih zasebnikih.

Slovensko povprečje znaša 2450 glavarinskih količnikov, sprejemljiva strokovna meja je pri 1500, v splošnem dogovoru pa velja glavarinski količnik 2100. Količnik se izračunava glede na pričakovano zahtevnost pacientov. Starejši in mlajši pacienti imajo višji glavarinski ki količnik – dojenček ima na primer glavarinski količnik 3, mladostnik med sedmim in osemnajstim letom starosti pa le 0,88.

Zaradi nastale situacije je ZZZS Celje sklical sestanek z direktorico in strokovnim vodjem celjskega ZD ter zastopnico pacientovih pravic v Celju. Sestanek na to temo pa je zatem sklicala tudi ustanoviteljica Mestna občina Celje (MOC). Sklenjeno je bilo, da mora ZD Celje vse paciente obvestiti o konkretnih imenih zdravnikov, ki so dolžni še sprejemati nove paciente. MOC pa je pozvala zdravnike splošne medicine, tudi koncesionarje, ki so pod slovenskim povprečjem glavarinskega količnika, da zapolnijo svoje kvote. V ZD Celje je sicer večina zdravnikov polno zasedenih in so po kvotah pacientov nad slovenskim povprečjem, vsekakor pa nad strokovno mejo, ki je 1500 glavarinskih količnikov.

Direktorica ZD Celje Alenka Obrul zato pritiske zavoda in občine, po sprejemanju novih pacientov, ne odobrava ter brani zdravnike, ki so zavračali paciente. Po njenih besedah so namreč nadpovprečno zasedeni.

»Naši zdravniki družinske medicine imajo nadpovprečno število vpisanih pacientov. Kljub temu so na zavodu zahtevali, da vpisujejo tudi nove, kar je razvidno iz zapisnika. Po mnenju predstavnikov zavoda za nas tudi ne velja omejitev vpisovanja na slovensko povprečje opredeljenih zavarovanih oseb, ki je navedena na njihovi spletni strani in velja za vse zdravstvene zavode in koncesionarje v Sloveniji,« je Obrulova povedala za Dnevnik. Dodala je, da so pritiski na zdravnike, da vpisujejo več pacientov, kot je strokovno dopustno, najmanj strokovno sporno, če ne celo kaznivo. Želijo si namreč, da so pacienti obravnavani varno in strokovno, zato zdravnikov ne gre siliti v nestrokovno delo.

Tokrat težava z iskanjem zdravnikov se je sicer rešila, saj so vsi pacienti prišli do svojega novega zdravnika. Je pa omenjeni primer pokazal, da tudi celjski splošni zdravniki delajo na zgornji dopustni meji oz. nad njo. V ZD Celje bi pri trenutnem obsegu dela namreč potrebovali še najmanj dva dodatna zdravnika splošne medicine, a jih ni na razpolago. Zato gre upati, da v bližnji prihodnosti ne bo odšel še kakšen splošni zdravnik.

foto: ZD Celje

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
179 queries in 0,545 seconds.