Umrl častni občan celja prof. dr. Janko Lešničar


V devetdesetem letu starosti je prejšnji ponedeljek sklenil bogato življenjsko pot prof. dr. Janko Lešničar.  Leta 1999 je za izjemni prispevek pri večanju ugleda in razvoja zdravstva kot pomembnega dejavnika Mestne občine Celje prejel naziv častni meščan Celja.

»Prof. dr. Lešničar je bil Celjan, na katerega smo izjemno ponosni in se ga bomo s ponosom spominjali. Bil je prizadeven, deloven in prodoren človek, z velikim občutkom za skupno dobro,« je povedal župan Mestne občine Celje Bojan Šrot.

Prof. dr. Janko Lešničar, zdravnik specialist-infektolog, primarij in redni univerzitetni profesor, rojen leta 1921 v Celju, je leto pred imenovanjem za častnega meščana dopolnil 50 let delovanja v celjski bolnišnici. Vsa leta njegovega službovanja je Infekcijski oddelek Bolnišnice Celje redno sledil novim infektološkim smerem v domovini in tujini ter uvajal najsodobnejše postopke pri diagnostiki in terapiji. Po njegovih idejnih načrtih je bil po 40 letih prizadevanj v začetku 90-ih let k obstoječemu oddelku zgrajen ustrezen prizidek, ki je rešil sanitarno vprašanje cele zgradbe in bistveno izboljšal pogoje bolnikov.

Področje raziskovalnega dela prof. dr. Lešničarja so bile predvsem infekcije centralnega živčevja. Celjski infekcijski oddelek je postal vodilni raziskovalni center za klopni meningoencefalitis v državi in v sedemdesetih letih tudi osrednji raziskovalni oddelek za hepatitis.

Prof. dr. Lešničar se je ukvarjal z organizacijo bolniške, zlasti infektološke službe. Bil je pobudnik in organizator cepljenja proti poliomelitisu v Sloveniji s Salkovim cepivom. Načrtno je organiziral, vodil in razvijal raziskovalno dejavnost v bolnišnici in nato v vsem zdravstvenem domu ter bil vsa leta aktiven pedagoški delavec.

Bogatih 50 let se je prof. dr. Lešničar udejstvoval v strokovnih društvih, kjer je prevzemal pomembne naloge. Zaradi svojih strokovnih dosežkov je prejel več priznanj in nagrad, na pobudo Mednarodnega biografskega centra Cambridge pa so ga leta 1997 vpisali v njihov biografski leksikon.

Od pokojnega prof. dr. Lešničarja so se poslovili v ožjem družinskem krogu minuli petek.

A. T.