V nedeljo na gradu Podsreda že 2. Festival ekološke hrane

FEH 2014V Kozjanskem parku bodo v nedeljo, 1. junija, že drugič organizirali Festival ekološke hrane na gradu Podsreda. Na grajskem dvorišču se bodo predstavljali ponudniki ekološke hrane, v renesančni dvorani gradu Podsreda pa bodo potekala strokovna predavanja o ekološkem kmetijstvu.

2. festival ekološke hrane v Kozjanskem parku je namenjen promociji ekološko pridelane hrane in motivaciji prebivalcev parka, da se za pot ekološkega kmetovanja tudi odločijo. Ekološko kmetovanje je namreč ena od najboljših trajnostnih oblik sožitja med človekom in naravo in zato tudi ena najboljših primerov dobre prakse v zavarovanih območjih narave.

Festival bo popestrila Srednjeveška skupina Celjani s srednjeveško animacijo.

Na grajskem dvorišču se bodo od 10. do 18. ure predstavljali ponudniki ekoloških kmetij – ca. 25 stojnic. Ekološke kmetije bodo iz območja Kozjanskega parka, širše Savinjske regije in tudi Posavja.

Program predavanj 2014:

10.00 – 10.15 Otvoritev 2. festivala ekološke hrane

10.15 – 11.00 Program srednjeveške skupine Celjani

11.00 – 11.15 Predstavitev ideje Festivala ekološke hrane in kolektivna blagovna znamka Sožitje Kozjanskega parka (mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Kozjanskega parka)

11.15 – 11.30 Usmeritve na področju ekološkega kmetovanja v okviru novega programa razvoja podeželja (Sonja Jurcan, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)

11.30 – 11.45 Zahteve ekološkega kmetovanja pri uporabi semen in sadik (Mitja Zupančič, uni.dipl.ing.zoot., svetovalec specialist na področju ekološke pridelave, KGZS-Zavod Celje)

11.45 – 12.00 Štafeta semen- gibanja za sajenje, ohranjanje in izmenjavo avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst rastlin zelenjave, poljščin in sadnih vrst in zelišč. (Maja Klemen Cokan, Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije)

12.00 – 12.15 Predstavitev projekta Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih (Andrej Černelč, Mladinsko društvo, Bistrica ob Sotli)

12.15 – 12.30 Predstavitev ekološke kmetije Krivec (Jurij Krivec, Ekološka kmetija Krivec)

12.30 – 12.45 Razprava

Prireditev bo v vsakem vremenu!

* Promocijska novica