V Savinjski regiji še vedno nadpovprečno odsotni od dela zaradi bolniškega dopusta


Savinjska regija je še vedno močno nad slovenskim povprečjem po povprečnem številu dni, ki jih zaposleni preživi na bolniškem dopustu. Se pa stanje v naši regiji, v primerjavi s prejšnjim obdobjem, ni bistveno spremenilo.

Povprečen zaposleni Savinjčan koristi dobrih 17 dni bolniškega dopusta letno. Povprečen zaposleni Celjan pa samo 15, kar je primerljivo s slovenskim povprečjem.

V Sloveniji je v letu 2017 vsaka zaposlena ženska na bolniškem dopustu v povprečju preživela slabih 18,83 dni (leta 2016: 11,84 dni), moški pa približno 6 dni manj oz. 12,43 dni (leta 2016: 11,84 dni). Delež bolniške odsotnosti je bil pri ženskah v primerjavi z moškimi za 51 % višji. Skupaj pa se je povprečno število dni bolniškega dopusta na zaposlenega povečalo za skoraj en dan, iz 14,45 dni v letu 2016 na 15,33 dni v letu 2017.

Moški so največ dni na bolniškem dopustu preživeli zaradi poškodb in zastrupitev izven dela, ženske pa bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva.

V 69,5 % primerih bolniške odsotnosti je bila odsotnost kratka in je trajala do 7 dni. Od skupnega števila dni nezmožnosti za delo je 64,3 % dni porabljenih v daljših bolniških odsotnostih, ki so trajale več kot 30 dni. V Sloveniji je bilo na 100 zaposlenih 106 primerov bolniške odsotnosti, en primer je trajal povprečno 14,5 dni.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo zaradi začasne nezmožnosti za delo v Sloveniji v letu 2017 izgubljenih skupaj 11.396.629 delovnih dni, kar predstavlja 1.018.534 izgubljenih delovnih dni več kot v letu 2016.

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je tako za nadomestila plače leta 2017 namenil 314.771.215 evrov, kar je 10,3 % več kot leta 2016, ko je za nadomestila šlo 285.308.173 evrov.

Koliko dni smo zaradi bolniške odsotni od dela v Savinjski regiji

Kot lahko vidimo v spodnjem grafu, smo v savinjski regiji še vedno močno nad slovenskim povprečjem glede števila dni, ki jih posamezni zaposleni preživi na bolniškem dopustu. V savinjski regiji traja povprečna bolniška odsotnost na zaposlenega 17,11 dni, kar je podobno kot lani, v Sloveniji pa je ta odsotnost 15,33 dni, torej dober dan več kot lani.

Vsaka zaposlena ženska v Savinjski regiji je na bolniškem dopustu v povprečju preživela dobrih 20 dni, vsak zaposlen moški pa dobrih 14 dni. Pri obeh spolih smo slovensko povprečje presegli za približno dva dni. Savinjska regija je v tem oziru med vodilnimi slovenskimi regijami. V kategoriji “žensk” smo na visokem četrtem mestu, takoj za koroško, pomursko in posavsko regijo, v kategoriji “moških” pa smo malenkost boljši saj zasedamo peto mesto, takoj za koroško, zasavsko, primorsko-notranjsko in posavsko regijo.

Najmanj bolniških odsotnosti so v povprečju beležile regije zahodne Slovenije. Tako v kategoriji “ženske” kot tudi v kategoriji “moški” so najmanj bolniških odsotnosti zabeležili v osrednjeslovenski regiji, in sicer 17,57 dni v kategoriji “ženske” ter 10,51 dni v kategoriji “moški”. V prav vseh slovenskih regijah so bile ženske v povprečju več dni bolniško odsotne.

Če pogledamo samo Mestno občino Celje pa je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev trajala povprečno približno 15 koledarskih dni na leto, kar je skoraj identično od slovenskega povprečja.

bolniska-dni-odsotnost-regije
Povprečno število dni bolniških odsotnosti po regijah

Vir: NIJZ