V Žalcu podelili občinska priznanja in počastili 150-letnico II. slovenskega tabora


zalec-nagrajenci

Praznik Občine Žalec je 6. septembra v spomin na II. vseslovenski tabor leta 1868. Letos je ob 150-letnici tabora dogajanje bilo še posebej svečano.

V Domu II. slovenskega tabora je bila slavnostna seja Občinskega sveta. O delu Občinskega sveta in skupnih dosežkih je spregovoril župan Janko Kos, ki je podelil tudi najvišja priznanja izjemnim, ustvarjalnim posameznikom in skupinam.

zalec_6-9-18_svecanost-predsednik_pahorGRB OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018 so tako prejeli MILAN PEČNIK za dolgoletno uspešno in predano delo pri vzgoji in preventivi v cestnem prometu v Spodnji Savinjski dolini; MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC za spodbujanje bralne kulture, vseživljenjskega izobraževanja, medgeneracijskega sodelovanja ter ohranjanja in promoviranja kulturne dediščine v Spodnji Savinjski dolini; PEVSKI ZBOR POPseSLISH ŽALEC za uspehe na področju zborovskega petja in ob 20-letnici delovanja; PLANINSKA SEKCIJA PONIKVA PRI ŽALCU za dosežene uspehe v mladinski orientaciji in ob 25-letnici delovanja in RAZVOJNA AGENCIJA ŽALEC za aktivno podporo podjetništvu in splošnemu razvoju Občine Žalec in Spodnje Savinjske doline ter ob 20-letnici delovanja.

zalec_6-9-18_svecanost-govornik_partljicPLAKETO OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018 so prejeli FRANČIŠKA BURJAN za večletno uspešno delo na področju zeliščarstva in promocije zdravja; CVETKA GRM za dolgoletno aktivno delo v Krajevni organizaciji Rdečega križa Griže; TATJANA ŽGANK MEŽA za uspešno vodenje šole in obšolskih dejavnosti; EKIPA MAVRIČNI TEK ŠPORTNEGA DRUŠTVA PETROVČE za uspešno izveden tradicionalni projekt Mavrični tek in LOKOSTRELSKI KLUB SOKOL za dosežene športne uspehe in vzgojo mladih.

ZNAČKO OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018 pa so prejeli ROMAN BRGLEZ za uspešno vodenje podjetja; BLAŽ KRIŽNIK za uspešno vodenje podjetja; MATJAŽ KAČ za prispevek k razvoju zborovske dejavnosti in MIRAN ZAGOŽEN za uspešno vodenje podjetja.

V domoljubno obarvanem umetniškem programu sta nastopila sopranistka Andreja Zakonjšek Krt in baritonist Primož Krt ob klavirski spremljavi Irene Kralj.

Po seji so se udeleženci in gostje skupaj z več kot tisoč člani različnih društev in z godbeno spremljavo v svečani povorki odpravili na Šlandrov trg, ki je bil prizorišče osrednje svečanosti ob 150-letnici II. slovenskega tabora. V programu, ki sta ga povezovala Franci in Jan Podbrežnik, so nastopili odrasli in otroški zbori, godbe na pihala, folklorne skupine ter Andreja Zakonjšek Krt in Primož Krt.

Množico zbranih sta nagovorila župan Janko Kos in slavnostni govornik pisatelj Tone Partljič, pozdravil pa jih je tudi predsednik republike Borut Pahor.

zalec-150

foto: Tone Tavčer, slavnostna seja in Darko Naraglav, povorka in prireditev na Šlandrovem trgu

club1946-premium-klik