Za prizadevno delo v boju proti raku prejeli zlato in srebrno priznanje


Na slavnostni seji Zveze slovenskih društev za boj proti raku sta častno priznanje za odlično in predano delo na področju boja proti raku prejeli Tatjana Škornik Tovornik, regijska koordinatorica Programa Svit na Celjskem in promotorka zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ter Olga Nezman, upokojena višja medicinska sestra in predavateljica.

slika_8_3Obe angažirano delujeta kot prostovoljki že vrsto let v Društvu za boj proti raku regije Celje.

Tatjani Škornik Tovornik je Zveza slovenskih društev za boj proti raku podelila zlato plaketo na področju boja proti raku. Po besedah prim. prof. dr. Ivana Eržena, predsednika Društva za boj proti raku regije Celje, predstavlja Tatjana Škornik Tovornik središče vsega dogajanja v društvu. Ima nepogrešljivo vlogo zaradi odličnih organizacijskih sposobnosti in kot prostovoljka izstopa z zavzetim, vestnim in predanim odnosom do dela na področju preprečevanja in zgodnjega odkrivanja raka. V 19 letih aktivnega dela v Društvu za boj proti raku regije Celje je organizirala in izvedla številne dogodke, povezane s promocijo zdravega načina življenja in preprečevanja raka. Spletla je veliko mrežo organizacij in podpornikov.

“Največjo vrednost vidim v tem, da lahko podajam ljudem koristne informacije in jim omogočim več znanja o zdravju. Na ta način se lažje odločajo o tem, kako poskrbeti zase. Pozitivni odzivi udeležencev naših dogodkov na terenu pa me vsakič znova notranje bogatijo,” je povedala prejemnica častnega priznanja.

Tatjana Škornik Tovornik je bila v Društvu za boj proti raku regije Celje dvakrat pobudnica uspešnega zbiranja sredstev za nakup aparatov, namenjenih preventivi pred rakom za celjsko regijo; Zveza slovenskih društev za boj proti raku je tako v letu 2015 zbrana sredstva namenila za nakup kolonoskopa za Splošno bolnišnico Celje (za izvajanje kolonoskopij v okviru državnega presejalnega Programa Svit). Z zadnjo novoletno akcijo pa je v letu 2019 zbrana sredstva namenila nakupu večglavega diskusijskega mikroskopa za citološki laboratorij Splošne Bolnišnice Celje, v okviru katerega izvajajo tudi državni presejalni Program Zora. To sta bili dve vidni pridobitvi na področju zgodnjega odkrivanja raka na Celjskem.

Druga prejemnica častnega priznanja je bila Olga Nezman, ki ji je Zveza slovenskih društev za boj proti raku podelila srebrno plaketo. Kot članica Društva za boj proti raku regije Celje je aktivna od ustanovitve društva v letu 2000, še posebej na področju zgodnjega odkrivanja raka dojk in mod. Že 15 let vodi kakovostne preventivne delavnice, ki so namenjene podpori posameznikom pri zgodnjem odkrivanju sprememb, ki bi se lahko razvile v bolezen.

Obe prejemnici plaket, Tatjana Škornik Tovornik in Olga Nezman, skupaj že 10 let ob podpori Mestne občine Celje izvajata projekt Rak dojke – problem sodobnega življenja. Izvedli sta 63 izobraževanj v različnih okoljih (v društvih, lokalnih skupnostih, mestnih četrtih, šolah, vrtcih, podjetjih). Izobraževanj se je udeležilo več kot 1100 udeleženk in udeležencev, ki sta jih seznanjali s koristnimi informacijami o raku na dojki, poznavanju te bolezni, pomenu samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka s preventivnim pregledom (mamografijo).

V zadnjem letu sta promovirali tudi Program Dora, ki ga imamo sedaj tudi na Celjskem. Povratne informacije kažejo, da sta v teh letih več udeleženk opozorili na morebitne znake bolezni, jih pravočasno usmerili na temeljite preiskave in marsikateri pomagali pri tem, da je ostala zdrava.

vir: NIJZ