Začela se je obnova mostu v Trnovljah


most-v-trnovljah-4

Na Trnoveljski cesti, nedaleč stran od Veterinarskega centra, bo v naslednjih mesecih potekala obnova starega in močno dotrajanega mostu, ki je bil zgrajen v obdobju kmalu po 2. svetovni vojni.

Gradbena dela bo izvajalo podjetje VOC Celje, ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano v postopku javnega naročanja. Izvajalec je z deli že začel. Dela, katerih pogodbena vrednost znaša 371.155 evrov, bodo končana predvidoma do konca novembra. Obnova bo financirana iz občinskega proračuna.

Večina gradbenih del bo potekala ob popolni zapori prometa. Obvozi bodo označeni z ustrezno prometno signalizacijo.

most-v-trnovljah-3

foto: MOC

rokov-tek-2019-klik

rokovo-poletje-2019-klik