Začelo se je terensko zbiranje nevarnih odpadkov. Preverite urnike z lokacijami


V ponedeljek, 5. septembra 2022, je družba Simbio začela z jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija, ki občanom omogoča, da na priročen, brezplačen, predvsem pa ustrezen način poskrbijo za oddajo nevarnih odpadkov na varno, bo trajala do vključno sobote, 1. oktobra 2022.

Stara zdravila, kozmetiko, uporabljeno jedilno olje, odslužena svetila, motorna olja, barve, lake, spreje, topila, termometre, pa tudi manjše električne aparate, bo možno oddati v posebno premično zbiralnico, ki bo imela postanke na 91 zbirnih točkah v celjski regiji.

V pomoč, ali vsebuje izdelek nevarne snovi, so grafični simboli na embalaži nevarnih izdelkov, kot so oksidativno, okolju nevarno, eksplozivno ipd.

Kje in kdaj bo stala premična zbiralnica s strokovno usposobljeno ekipo, pa je navedeno v letakih, ki so jih vsa gospodinjstva prejela skupaj z avgustovskimi položnicami v začetku septembra ali ki so objavljeni tudi na spletnem mestu družbe Simbio.

Akcijo bodo začeli na območju občine Šentjur, in sicer v Loki pri Žusmu, v Štore pridejo 12. septembra, v Vojnik 14. septembra in Celje 16. septembra. 22. septembra sledijo Braslovče, 23. 9. Tabor in Vransko, 26. 9. Polzela, 27. 9. Prebold in Žalec vse do 1. oktobra.

Pravilno odlaganje nevarnih odpadkov je ključnega pomena za čistejše in zdravo okolje, zato se družba Simbio vsem sodelujočim iskreno zahvaljuje za sodelovanje. Samo v zadnjih sedmih letih so občani v svojih gospodinjstev ločeno zbrali in nato prinesli do premične zbiralnice že več kot 300 ton odpadkov, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in so težko razgradljivi.

Urnik z lokacijami najdete tukaj, ali v spodnji tabeli:

foto: Simbio