Zdravljenje kritično bolnih z zunajtelesnim obtokom z oksigenizacijo krvi sedaj tudi v celjski bolnišnici. Rešili že prvega bolnika


Po UKC Ljubljana in UKC Maribor je zunajtelesni obtok z oksigenizacijo krvi, ki je način popolne podpore srčno-žilnega sistema in/ali delovanja pljuč, letos v svoje delo začel uvajati tudi Oddelek za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje.

Po opravljenem uvajalnem in učnem obdobju so to obliko zdravljenja te dni prvič samostojno izvedli pri bolniku, ki je bil pripeljan v urgentni center potem, ko je doma doživel primarni srčni zastoj, ki je bil neodziven na napredne postopke oživljanja.

Podporno zdravljenje z ECMO pomembno poveča možnosti za preživetje kritično bolnih pacientov.

Zunajtelesni obtok z oksigenizacijo krvi (angl. Extra Corporeal Membrane Oxygenation, ECMO) se v intenzivni medicini uporablja pogosteje po epidemiji gripe 2009. ECMO omogoča zunajtelesni obtok krvi, s katerim se lahko začasno delno ali popolno nadomesti oslabelo delovanje srca in/ali pljuč.

Obstajata dva glavna načina podpore in sicer vensko-venski ECMO (VV-ECMO) s katerim predvsem nadomeščajo delovanje pljuč ter vensko-arterijski EMCO (VA-ECMO), s katerim nadomeščajo funkcijo pljuč in srca.

ECMO poleg obtoka poskrbi tudi za dovajanje kisika v kri. VA-ECMO tako zagotavlja preskrbo organov s krvjo in kisikom, s čemer se preprečujejo hujše okvare možganov in izboljšujejo možnosti za preživetje bolnikov s srčnim zastojem in bolnikov s hudimi stopnjami odpovedi srca.

Prvo samostojno oživljanje z VA-ECMO so v SB Celje opravili v torek, 15. oktobra 2019. Bolnik je bil nato premeščen v referenčni ECMO center v UKC LJ.

VA-ECMO je trenutno najbolj učinkovita metoda zdravljenja bolnikov v srčnem zastoju, ki se ne odzivajo na napredno oživljanje. V naprednih okoljih se zato njegova uporaba pri srčnem zastoju seli iz bolnišničnega v predbolnišnično okolje. Bolnik, pri katerem so v Celju prvič samostojno izvedli napredno oživljanje z VA-ECMO je primarni srčni zastoj doživel doma, napredni postopki oživljanja doma in v urgentnem centru pa niso bili uspešni.

Prof. dr. Matej Podbregar, dr. med., predstojnik Oddelka za intenzivno interno medicino je prvem celjskem posegu z VA-ECMO dejal: »Uvedba ECMO pomeni velik strokovni napredek za urgentno in intenzivno medicino v naši bolnišnici. Vesel sem, da smo z njo uspeli uresničiti enega od strateških ciljev in našo vizijo razvoja te dejavnosti.«

Uvedba metode v dejavnost bolnišnice

Konec leta 2018 je bolnišnica kupila aparat, ki omogoča vse oblike kardiovaskularne podpore do 30 dni in je primeren tudi za medbolnišnični transport. Hkrati so začeli z oblikovanjem ECMO timov in začetnim šolanjem kadra in izdelavo algoritmov poteka naprednega oživljanja z VA-ECMO z analizo šibkosti ter možnih zapletov, prilagojenega na SB Celje. Temu je sledilo nadaljnje izobraževanje in praktični trening vseh zdravstvenih profilov, ki sodelujejo pri postopkih. Izobraževanje z delom tudi v simuliranih kliničnih scenarijih so opravili pod vodstvom osebja Kliničnega oddelka za interno intenzivno medicino UKC Ljubljana. SB Celje je po šolanju postala satelitski ECMO center Kliničnega oddelka za interno intenzivno medicino UKC Ljubljana, ki je referenčni ECMO center v Slovenij.

Z vensko-venskim načinom (VV-ECMO) s katerim predvsem nadomeščajo delovanje pljuč, se vensko kri črpa iz velike vene (žile dovodnice), na membrani se ji doda kisik in nato se kri vrača v veliko veno. Z vensko-arterijskim načinom (VA-ECMO), s katerim nadomeščajo funkcijo pljuč in srca, pa namesto v veliko veno, s kisikom obogateno kri vračajo v veliko arterijo (žilo odvodnico).

*fotografija je simbolična