Župani občin Savinjske doline z državnim sekretarjem o sanaciji po poplavah


Zadnjo avgustovsko nedeljo so se v Braslovčah župani občin iz Zgornje in Spodnje Savinjske sestali z državnim sekretarjem za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo v Kabinetu predsednika vlade Boštjanom Šeficom.

Na sestanku, ki ga je kabinet vlade sklical na podlagi pobude Razvojne agencije Savinjske Regije za podaljšanje Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, so državnemu sekretarju župani predstavili posledice uničujočih avgustovskih poplav ter aktualne problematike, s katerimi se sedaj soočajo ob sanaciji. Srečanja so se udeležili župani občin Luče, Solčava, Ljubno, Rečica ob Savinji, Braslovče, Nazarje, Gornji Grad in Mozirje.

Državni sekretar je na sestanku poudaril, da so ključne prioritete ureditev cest, sanacija vodotokov in zagotovitev oskrbe s pitno vodo ob tem pa obljubil, da bo država z ukrepi poskrbela za več gradbene mehanizacije na terenu. Župani so dodali, da si želijo, da težka mehanizacija na poplavljenih območjih ostane in da je ta ustrezno razporejena, s čimer bo kakor se da hitro zagotovljena cestna infrastruktura in urejeni vodotoki, s pravočasno sanacijo pa se bodo preprečile morebitne jesenske poplave.

Vir foto: RASR
Župani predstavili obsežnost posledic in podali svoje želje

Vsak župan je na srečanju predstavil posledice, ki jih je v njihovi občini pustila vremenska ujma. Župan Luč Klavdij Strmčnik je dejal, da je več družin ostalo brez strehe nad glavo, odneslo pa je tudi cesto med Ljubnim in Lučami. Dodal je, da bo z ministrico Alenko Bratušek iskal rešitve, kako zagotoviti varno pot osnovnošolcem in učiteljem do šole. Županja Solčave Katarina Prelesnik je povedala, da so poplave odnesle 4 mostove, še en most pa je problematičen. Dostop do Solčave je še vedno možen le preko gozdne ceste. Zaradi zagotavljanja varnosti je izdala odlok, ki omejuje vstop v Logarsko dolino, kar predstavlja veliko gostpodarsko škodo.

Franjo Naraločnik, župan Ljubnega, je predlagal podaljšanje intervencije za ceste in vodotoke in dodal, da stroškov občine same ne morejo pokriti, zato jih je predlagal državi. Želi si, da bo država čimprej podala informacije za odkup parcel za družine, ki so ostale brez domov. Župan Gornjega Gradu Anton Špeh je opozoril na kaos v strugah in ob tem izpostavil hudourniško moč Drete, ki prav tako predstavlja poplavno nevarnost. Županja Rečice ob Savinji dr. Majda Potočnik pričakuje čimprejšnja navodila države glede sanacije, prav tako pa je opozorila na grozeče plazove in poplavljena osnovna sredstva za reševanje.

Vir foto: FB/PGD Gornji Grad

Spregovoril je tudi župan Braslovč Tomaž Žohar, ki je povedal, da razmišljajo o preselitvi 150 hiš na območju Letuške Gmajne, kjer bi zgradili suhe zadrževalnike. Ob tem je dodal, da bodo prebivalcem ogroženega območja prve informacije podali predvidoma v prvem tednu septembra. Šefic je na to temo povedal, da mora država najprej ugotoviti število ljudi, ki je ostalo brez bivališča, nato pa razmisliti, kako selitev izpeljati. Župan Nazarij Matej Pečovnik je državo pozval k čimprejšnjem čiščenju nasutega materiala v strugah, ob tem pa pričakuje, da bo stroške intervencije krila država. V Mozirju so poplave poškodovale centralno čistilno napravo, ki je bila zgrajena iz evropskih sredstev, na njej je nastalo za 1 milijon evrov škode. Župana Ivana Suhoveršnika je zanimalo, kdo bo povrnil nastalo škodo.

Na sestanku so bili poleg županov in Šefica prisotni še Matej Skočir, državni sekretar za naravo in vode, vodja izpostave Celje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Natalija Plemenitaš Fuchs, poveljnik Civilne zaščite Zahodnoštajerske regije Janez Melanšek, Alenka Zupančič z Direkcije za vode, direktorica Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije, mag. Biljana Škarja ter direktorica Razvojne agencije Savinjske regije Bojana Stopinšek.