Boljši prometni red je nujen

07. 01. 2013 12:24

V razpravi o prometnem neredu in nujnosti ukrepov, s katerimi bi prometno zmešnjavo v Celju vsaj delno ublažili, so se člani celjskega IS strinjali le v tem, da je urejanje prometa kompleksen in obsežen zalogaj, ki se je doslej še vsem odgovornim zataknil v grlu.

Predlog novega odloka o ureditvi prometa v naseljih občine Celje je na sprejem v skupščinskih klopeh čakal pol leta – poslanci so ga slab teden po razpravi IS na zadnjem lanskem zasedanju vendarle sprejeli – k boljšemu prometnemu redu vsaj v središču mesta pa tudi prevzem nadzora nad parkiranjem podjetja Kostra ni kaj dosti prinesel. Delavci Kostre namreč nimajo zadostnih pooblastil za vzpostavljanje reda, vse preslabo in premalo učinkovito pa je tudi delo občinske straže in policistov so ugotavljali člani IS.

Posebna skupina, ki so jo imenovali v občinskem sekretariatu za notranje zadeve, je tako za zadnjo lansko sejo IS pripravila gradivo o prometnem neredu in ukrepih za odpravo. Obsežen spisek nepravilnosti, s poudarkom na napačni prometni signalizaciji, je bil tudi članom IS dokaz, da so ob nevestnih voznikih za prometni nered v mestu krivi načrtovalci in odgovorne službe za vzpostavitev in nadzor nad prometnim režimom.

Vzrok za precejšnjo nejevoljo pri nekaterih članih IS je bil najbrž tudi v tem, da je poročilo o prometnem neredu, s poudarkom na središču mesta, pripravila posebna komisija sekretariata za notranje zadeve, saj je prometno področje vključeno v sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja. Najbolj odgovorni za vzpostavitev prometnega reda v občini so namreč poudarjali, da so že pred več kot pol leta pripravili predlog novega odloka o prometni ureditvi, ki bi v precejšnji meri zaostril prometni režim, a ga poslanci še niso obravnavali. Tako je konec decembra še vedno ostajalo odprto vprašanje modre cone, območja med Gregorčičevo in Levstikovo ulico na severu, železnico na vzhodu, reko Savinjo na jugu in Jurčičevo ulico na zahodu, ki bo pod posebnim komunalnim nadzorom.

Člani IS so se zato odločili, da v okviru svojih pristojnosti s 1. februarjem v Celju eksperimentalno – s sprejemom odloka v skupščini pa tudi dokončno – le uvedejo modro cono. S tem datumom pa bo morala v občini začeti z delom tudi kadrovsko okrepljena mestna straža.

Novi tednik, 7. 1. 1993

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
168 queries in 0,644 seconds.