Celje ni najdražje


S primerjavo cen v Kranju, Mariboru, Novem mestu, Ljubljani, Murski Soboti, Žalcu, Celju in nekaterih drugih mestih, kakršne so uporabljali maja tega leta, je očitno, da Celje nikakor ne sodi med najdražja mesta. Nižje so predvsem cene gostinskih storitev in osnovne cene komunalnih storitev, frizerske storitve so v povprečju, medtem ko so čevljarske, krojaške in šiviljske storitve v glavnem višje kot drugod, ker so v občini skušali z zvišanjem teh cen zaustaviti stagnacijo teh obrti.

Novi tednik, 7. 6. 1984