Celje: tudi Majolka


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 50 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

Tudi kolektiv Majolke se je odločil za pristop k integriranemu podjetju, ki ga bodo sestavljali kolektivi doslej samostojnih gostinskih organizacij Na-na, Ojstrice, pošte. Ljudske restavracije, Zvezde in Majolke.

V tem ko se je prvih pet kolektivov odločilo za skupno pot že na referendumu v prvi polovici maja, so pri Majolki rekli svoj da šele v ponedeljek. Od šestintrideset članskega kolektiva je za integracijo glasovalo 30 proti so bili štirje, medlem ko sta bila dva člana kolektiva upravičeno odsotna.

S pristopom Majolke je v celoti uresničena zamisel o integraciji tako imenovanega komercialnega gostinstva v Celju oziroma v občini. Ne glede na to, da se je Majolka šele zadnji hip odločila za ta korak, so priprave na ustanovitev novega podjetja tekle nemoteno. Vrh tega so kolektivi že v tem času priprav na skupno pot iskali najrazličnejše oblike sodelovanja in tako potrdili, da je bila misel o združitvi več kot utemeljena. Ne samo zaradi organizacijskih, vprašanj, marveč tudi ah predvsem zaradi ekonomskih interesov in podobno.

MB, Novi tednik, 6. 6. 1974