Dom celjske mladine v Baški je odprt


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 65 leti objavljen članek v Celjskem tedniku. Vabljeni k branju:

Zadnji dan preteklega meseca je bil na slavnosten način odprt dom celjske mladine v Baški na otoku Krku. Lep dom je izročil namenu predsednik ljudskega odbora celjske občine tovariš Franc Rupret, slovesnosti pa so se razen predstavnikov javnega in političnega življenja v Celju udeležili še mnogi gostje iz Krka, Baške itd.

Dom celjske mladine v Baški je bil zgrajen po načrtih inž. arh. Gasparija , gradnjo pa je vodil oddelek za gradnje in komunalne zadeve pri občinskem ljudskem odboru v Celju.

Gradbena dela je izvedlo podjetje Progres s Krka, slikarska podjetje DOM iz Celja, mizarska mojster Kerin iz Celja, opremo pa mizarsko podjetje Komenda.

Dom leži v neposredni bližini prekrasne plaže, je povsem sodobno in vzorno urejen ter lahko sprejme 96 otrok. Dom vzbuja pri domačinih in prav tako pri tujcih veliko pozornost, saj je to eden najlepših domov na Jadranu sploh. V petek, 3. julija je celjski dom že sprejel prvo kolonijo otrok.

Z.V., Celjski tednik, 10. 7. 1959