Kabli napredujejo


V teh dneh pričenjajo v štirih krajevnih skupnostih Celja (Lavi, Novi vasi, Dečkovem naselju in Hudinji) zbirati prijave za priključke kabelske televizije, saj gre montaža sprejemnega centra na Golovcu h koncu. Takoj za njimi bodo na vrsti krajevne skupnosti, ki so malce bolj oddaljene od Golovca. S pomočjo in nasveti sisa za objekte posebnega pomena vodijo akcije zbiranja prijav krajevne skupnosti, po ulicah in posameznih blokih pa bodo ustanavljali tudi gradbene odbore. Zaenkrat je za priključek kabelsko razdelilnega sistema, preko katerega bo v prihodnosti mogoče spremljati 24 televizijskih in 30 radijskih signalov, znana tudi približna cena.

Če bi se namreč v omenjenih krajevnih skupnostih za kabelsko televizijo odločila vsa gospodinjstva, bi morali zanj odšteti 2 milijona 600 tisoč dinaijev (cena časopisa 5000 din, op.).

Novi tednik, 6. 7. 1989