Kmetijske zadruge naj bi še bolj uspešno intervenirale na celjskem trgu


Nekatere kmetijske zadruge že od 3. t. m. nudijo Celjanom poljske pridelke po dokaj nižjih cenah kot privatniki Celjani so tega zelo veseli, želijo si le, da bi bilo blaga še veliko več. Do sedaj pa je intervencija še preslaba.

Vsako jutro se gnetejo gospodinje okoli zadružnih stojnic in blago je hitro razprodano.

Do sedaj prodaja na celjskem trgu nekaj zadrug vsak dan razen nedelje in ponedeljka. V torek prodajajo kmetijske zadruge iz Slivnice, Šentjurja pri Celju in Žusma; v sredo KZ Dramlje, Blagovna in Ponikva; v četrtek KZ Št. Vid pri Grobelnem in Šmarje pri Jelšah, v petek KZ Zreče, Konjice, Ziče in Loče ter v soboto KZ Kozje, Prevorje, Lesično, Podčetrtek, Pristava in Zibika. Zadruge se tega vrstnega reda kar v redu držijo, le v sredo so Celjani pogrešali KZ Ponikvo pri Grobelnem.

Cene kmetijskih zadrug so bile v tem tednu naslednje: fižol od 40 do 60 din, zelje od 14 do 17 din, jajca po 18 din, krompir od 10 do 11 din, repa po 5 din, kisla repa od 20 do 25 din, redkev po 10 din, mleko do 25 din, korenje do 8 din in koren j ček do 10 din.

Privatniki so pa prodajali po naslednjih cenah: fižol do 90 din, zelje od 22 do 25 din, jajca od 22 do 25 din, krompir po 12 din, repa od 12 do 14 din, kisla repa od 40 do 50 din, redkev po 20 din, mleko od 30 do 32 din salata od 40 do 45 din.

Vsekakor je intervencija kmetijskih zadrug kar se cen tiče uspešna, le skrbeti bodo morale, da založijo celjski trg z večjimi količinami

Savinjski vestnik, 19. 11. 1954

polovicka_celje_klik