Koliko plina je v zraku?


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 50 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

V ozračju mesta Celje ter njegove bližnje in širše okolice je bilo pred leti občutiti močnejše koncentracije raznih plinov, zlasti žveplovega dioksida, katerega negativni učinki so se odražali tudi na ljudeh in rastlinju. Da bi stanje lahko dokazali, se je komisija za varstvo okolja pri celjski občinski skupščini odločila za izvedbo ustreznih koncentracij meritev žveplenih plinov in kovin v prahu. Delo je prevzel oddelek za medicino dela. Izid takratnih meritev — v glavnem so bila opravljena 1968/69 — je bil zaskrbljujoč. Koncentracije žveplovega dioksida so bile pogostokrat nad dovoljenimi mejami. Zato je komisija iskala vse možne vire za izboljšanje stanja. K temu je v veliki meri prispevala ukinitev obratovanja pražarne v cinkarni, sprememba kurišč v nekaterih industrijskih obratih iz trdnih goriv na tekoča ali plinasta, nadalje elektrifikacija železniške proge, kakor tudi prestavitev tovornega kolodvora v Čret. Vrh tega bodo v EMO v kratkem prešli na kurjenje iz trdnih goriv na plin.

Da bi lahko objektivno ocenili razliko v pogledu izboljšanja stanja, se je komisija za varstvo okolja lani odločila za ponovne meritve. Te naj bi potekale stalno vsaj leto dni. S prvim oktobrom lani je oddelek za medicino dela v celjskem zdravstvenem domu ponovno pričel z merjenjem. Postavili so štiri merilne naprave, medtem, ko jih je bilo v letih 1968/69 deset. Že prvi rezultati za obdobje oktober—december lani so pokazali bistven premik k izboljšanju. Torej, precej nižje koncentracije kot v prvem merilnem obdobju. Žal, so tudi tokrat ugotovili ne dopustne konice s koncentracijo 0.50 miligrama žveplovega dioksida v kubičnem metru zraka ali celo več. Vendar pa nobena od teh konic ni dosegla najvišjih koncentracij v posameznih dneh v letih 1968/69. Tudi meritve za obdobje januar-marec letos dajejo ugodno sliko. Navzlic temu sta bili v marcu dve močni konici. V povprečju in v primerjavi z obdobjem 1968/69 pa so očitne vendarle bistveno nižje koncentracije plinov. Vzrok za kritične konice je iskati v nenormalnem obratovanju industrije. Takšni primeri se dogajajo ob izpadu električne energije ali pa ob zagonu proizvodne linije.

Z izboljšanjem stanja smo sicer zadovoljni, postavlja pa se vprašanje, ali bodo enoletne meritve v zadostni meri predstavljale povprečje, na osnovi katerega bi lahko spremljali zaključke. Prav tako ni moč mimo dejstva, da obrat titanovega dioksida v cinkarni še ne dela s polno zmogljivostjo. Konkretne zaključke bo moč podati šele na podlagi meritev skozi celoletno obdobje. Takrat bo tudi čas za odločitev – ali z meritvami nadaljevati. Ne glede na to pa morajo istočasno teči prizadevanja za izboljšanje čistosti celjskega ozračja, so med drugimi zapisali v posebnem sporočilu komisije za varstvo okolja pri celjski občinski skupščini.

Novi tednik, 30. 5. 1974