Le petina vode je stalno neoporečna

07. 01. 2013 12:23

Razmere pri preskrbi s pitno vodo so v celjski občini zaskrbljujoče. Pitne vode je sicer dovolj, vendar je

le petina te vode stalno higiensko neoporečna, ostalo pa je treba pred uporabo prečistiti. Voda je oporečna predvsem zaradi neustrezne zavarovanosti vodnih virov, zato je celjski Zavod za socialno medicino in higieno med ukrepi za izboljšanje stanja predlagal predvsem zaščito teh virov.

O tem je na eni zadnjih sej razpravljal tudi celjski izvršni svet, ko je govoril o izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva.

Zavod predlaga v svojih usmeritvah določitev posebnih vodovarstvenih pasov, zaščitenih z občinskim odlokom, poleg tega pa še vrsto drugih ukrepov. Tako naj bi fizikalno in kemično čistih vodne vire na kraških tleh, med katere sodijo viri Frankolovo, Kompole, Štore-Žerviše- Bojanski greben, Svetina, Lipa in Črešnjice. Celjsko vodovodno okrožje pa naj bi razširili na območja, kjer lokalni viri ne dajejo dovolj vode ali pa so higiensko oporečni. To velja za Pristavo, Razgor, Opoko in Zadobrovo. Hkrati pa naj bi vse lokalne vodovode prenesli v upravljanje strokovno usposobljeni organizaciji. Po dosedanjih dogovorih naj bi bila to Komunala, vendar vprašanje še ni rešeno, saj je ta delovna organizacija postavila pogoj, da bo prevzela vodne objekte le povsem urejene, tega pa za mnoge lokalne vodovode ne moremo trditi.

Med nalogami v prihodnje bo tudi sanacija podtalnice v Medlogu, ki jo že bogatijo z očiščeno vodo z levega brega Savinje. Za zaščito teh virov pa bo zelo pomemben tudi popis vseh lokacij, vrst in količin nevarnih snovi v Levcu, ter ravnanje z njimi, saj lahko ogrožajo podtalnico.

Med usmeritvami Zavoda za boljše zdravstveno stanje prebivalstva pa so tudi ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka, saj zlasti pozimi koncentracije žveplovega dioksida še vedno presegajo dovoljene mere. V glavnem pa so ti ukrepi že zajeti tudi v planskih dokumentih občine in govorijo o zmanjšanju onesnaženosti s posodabljanjem tehnologije, s širitvijo enotne toplotne oskrbe, z določitvijo maksimalnih dopustnih meja emisije plinov in z lokacijo industrije izven območja temperaturnih inverzij, ki še slabšajo onesnaženost zraka v Celju.

Novi tednik, 7. 1. 1988

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
175 queries in 1,543 seconds.