Le telefoni s tipkami


Novi telefonski naročniki v Celju, severno od železniške proge morajo imeti nove telefone s tipkami, če hočejo dobiti telefonske priključke.

Na celjski pošti so razložili, da to velja že približno dva meseca in sicer za vse tiste, ki se jim telefonska številka začenja s »trojko« in so torej priključeni na novi računalnik v centrali na Golovcu. V centrali sta namreč trenutno dva računalniška sistema: eden še – sprejema impulze s telefonov s številčnico, novi, ki ga je montirala Iskra, pa ima skrajšano izbiranje (pravijo mu tudi trenutno) in večjo propustnost, vendar pa sprejema le impulze s telefonov s tipkami.

Poštarji pravijo, da v tem primeru ne gre za nobeno muho, ampak za napredek telefonije, poleg tega pa lahko z manjšimi stroški priključijo več naročnikov zaradi večje propustnosti novega dela centrale. Za to Iskrino centralo so se na primer odločili tudi v Titovem Velenju.

Nove telefone lahko naročniki kupijo v trgovinah, nekaj pa jih imajo tudi na celjski pošti, stanejo pa 9.000 dinarjev (telefoni s številčnicami so za približno tri tisočake cenejši), tako da sedaj stane telefonski priključek skupaj s telefonom približno 43.000 dinarjev (cena časopisa 20 din, op.).

Novi tednik, 5. 7. 1984