Mladinski plesi v parku


 

Po prvem poskusu v petek, 23. maja, ko so mladi ljudje s plesom mladosti zaključili proslavo v počastitev 50-letnice Zveze komunistov Jugoslavije, SKOJ in sindikata, bo na športnem prostoru v celjskem mestnem parku tudi v prihodnje več takšnih in podobnih družbenih prireditev, predvsem za mladino. Tako bo ta objekt v največji možni meri izkoriščen za športno in rekreacijsko udejstvovanje mladih pa tudi za razvedrilo in zabavo.

Novi tednik, 28. 5. 1969