Modernizacija celjske bolnišnice – sodobnejša reševalna služba


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 45 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

Še petnajst dni nas loči do zaključka javne razprave o osnutku družbenega dogovora za združevanje sredstev za modernizacijo celjske bolnišnice v obdobju 1981-1985. Že dosedanje združevanje sredstev je dobilo v združenem delu občin celjskega območja polno in enotno podporo. Za letošnji praznik dela 1. maj smo bili priče pomembnima sadovoma dosedanjega združevanja – svečanemu odprtju dveh objektov, toplarne in centralne pralnice. V celoten okvir modernizacije bolnišnice v Celju pa je vključena tudi modernizacija reševalne službe, ki obsega poleg izgradnje novega objekta predvsem še modernizacijo voznega parka.

V letošnjem letu so že zagotovljena sredstva za nabavo sodobnega urgentnega reševalnega avtomobila, ki bo izpolnil vrzel na tem področju, saj smo v Celju’ pomanjkanje takšnega vozila že močno občutili. Seveda to še ni vse. Opraviti bo treba predvsem nujno, pa postopno tipizacijo vozil ter zagotoviti integralni sistem medsebojne povezanosti celotne reševalne službe na območju Zdravstvenega centra Celje.

Sicer pa bo nova reševalna postaja dobila svoje prostore v sklopu bodočega objekta parkirno – garažne hiše, ki bo locirana na prostoru sedanjega nogometnega igrišča NK Kladivarja »Glazija«. Prav zato bo potrebno zagotoviti sočasnost reševanja vseh vprašanj, vezanih na izgradnjo tega objekta. To so vprašanja nogometnega igrišča, ki ga bo treba nadomestiti, pridobitve lokacijske dokumentacije in druga. Prav nujno časovno sosledje posameznih opravil bo zahtevalo širšo aktivnost vseh dejavnikov v Celju.

UM, Novi tednik, 31. 5. 1979