Naša lokalna industrija izdeluje že precizne fotografske aparate


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 75 leti objavljen članek v Celjskem tedniku. Vabljeni k branju:

Lokalna industrija predstavlja eno izmed najvažnejših panog gospodarskega načrta v petletnem planu Mestnega ljudskega odbora Celje. Glede na to bo za lokalna proizvodna podjetja investirano v naslednjih letih 33 milijonov dinarjev. S tem bo količinsko in kakovostno izpopolnjena dopolnilna preskrba prebivalstva, obenem pa bodo lokalna podjetja močni viri za fond republiške preskrbe in opora težki industriji v dopolnilnem smislu.

Lokalna proizvodna podjetja v Celju so že v prvih dveh planskih letih storila precejšen razvoj v tem pogledu. Posebno obrtne delavnice, ki so s svojimi izdelki mnogo prispevale k osamosvojitvi naše industrije od inozemstva.

Tu prednjači precizno-mehanična delavnica, ki pod vodstvom neumornega tov. Ivana Drofenika izdeluje aparate, stroje in nadomestne dele, ki smo jih pred tem za drag denar uvažali.

Prvi takšen izdelek, ki smo ga imeli priliko lani ogledati v izložbi Ljudskega  magazina, je bil »Gimpo-stroj« za izdelovanje okrasnih trakov, ki sedaj boljše, kot uvoženi stroji te vrste, služi svojemu namenu.

Kolektiv precizne mehanične delavnice pa je že pred tem izdelal vrsto drugih proizvodov, ki so vzbudili občudovanje pri strokovnjakih po vsej državi.

Že leta 1947 so sestavili prvi povečevalni aparat, ki je bil v celoti izdelan doma. Po svoji kvaliteti pa je visoko nadkrilil inozemske. Po uspelem poizkusu so izdelali orodja za serijsko proizvodnjo. Do danes so razposlali že preko 40 povečevalcev fotografom in kinopodjetjem po vsej državi. S tem pa so izvršili šele del naročil.

Kmalu za povečevalnim aparatom so izdelali tudi prvo salonsko kamero. Te je sicer tov. Drofenik izdeloval že pred vojno, toda v leseni izvedbi in z uvoženimi deli. Kamera, ki je bila v celoti izdelana doma, pa je neprimerno boljša.

Izdelana je iz kovine in zato mnogo trpežnejša. Da je bolj okretna, so jo postavili na krogljični vzgib. Tako lahko služi za snemanje, poveča vanje in reprodukcijo. Doslej so izdelali 20 kamer. Ogromno povpraševanje iz vse države in priznanja odjemalcev pa kažejo na to, da bo celjska precizno-mehanična delavnica lahko storila še mnogo za razvoj naše fotografije.

Tov. Drofenik ni nikdar zadovoljen samo z doseženimi uspehi. Ko je srečno, izvedel eno zamisel, postavi pred svoj kolektiv nove predloge. Tako sedaj delajo mnogo novih stvari. Razen različnega foto-pribora, obrezovalnih strojev, reflektorja in kopirnih okvirjev, pripravljajo nov povečevalnik formata 6×9, ki bo služil za masovno uporabo fotoamaterskim krožkom. Nadvse važni bodo tudi aparati za geodetske meritve, katere pripravljajo za geodetski institut v Ljubljani. To bo nov prispevek k neodvisnosti naše industrije od inozemstva. Precizni aparati bodo gotovi predvidoma do razstave lokalne industrije, ki bo v poletnih mesecih v Ljubljani.

Uspehe kolektiva strojno-precizne mehanične delavnice je vrednotiti še posebej, ker so kvalitetni proizvodi izdelani kljub pomanjkanju nekaterih surovin. Tako so samoiniciativno našli nadomestek za doslej uvožene mehove pri kamerah in povečevalcih. Doma so izdelali centralni zaklop za momentne in časovne posnetke, ki lahko služijo za optiko do 90 mm širine. Jeklene lamele so uspešno nadomestili z bronastimi, ki jih izdeluje tovarna »Impol«. To je le nekaj primerov samoiniciative kolektiva, s katerimi rešujejo ovire na poti razvoja svojega podjetja. Vse svoje sposobnosti bo kolektiv lahko pokazal vzporedno z rastjo celotne naše socialistične proizvodnje, na tej poti pa bo doprinesel velik delež h gospodarski osamosvojitvi mesta Celja.

Celjski tednik, 2. 4. 1949

*cena časopisa: 2 dinarja