Ne internat – mladinski dom


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 65 leti objavljen članek v Celjskem tedniku. Vabljeni k branju:

Pred dnevi je bilo v Celju po svetovanje predstavnikov uprav nega in vzgojnega osebja ter predsednikov domskih skupnosti iz okraja. Navzoč je bil tudi predsednik OKLMS tovariš Franček Knafelc.

Štefka Premrl je v uvodnem referatu podala analizo dosedanjega dela domskih skupnosti in življenja po domovih na splošno.

Na posvetovanju so ugotovili, da dajemo domskim skupnostim še vedno premalo poudarka, čeravno je to važen činitelj pri vsebinskem reformiranju našega šolstva. Tudi kadri v domovih so prešibki. Ne samo, da je premalo vzgojnega kadra, tudi ožina dela, izrazito pedagoškega značaja, je še vedno preveč pogost pojav. Vzgojni kader bi moral v domove vnesti več politične in družbenovzgojne vsebine.

Na posvetovanju so sprejeli tudi koristne sklepe. Med drugim bo pri Okrajnem komiteju LMS ustanovljena komisija, ki bo proučila vsebino dela domskih skupnosti v različnih pogojih, da ugotovi osnove za čim širše uveljavljanje domske samouprave v prvi stopnji razvoja. In končno so še sklenili, da naj besedo »internat« zamenja prijetnejša beseda — dom, saj sedanja prijetna zavetišča mladine nimajo nobene zveze več z nekdanjimi internati.

Celjski tednik, 5. 6. 1959