Nov poštni center v Celju?


Celjski poštarji ugotavljajo, da ne morejo več tako naprej: njihove delovne razmere so slabe, včasih skoraj nemogoče, storitve prebivalstvu pa tudi na nikakršni kakovostni

ravni. Bilo je že veliko pogovorov o gradnji poštnega centra v Celju, ki naj bi bil enota poštnega prometa s funkcijo koncentracije in difuzije poštnih pošiljk. Predvsem pogrešajo poštno sprejemno dvorano, kjer je mogoče telefonirati, oddajati pisma in pakete, telegrame, vlagati in dvigovati denar in opravljati druge finančne in ptt-posle.

Tako kot vsepovsod, so glavni problem finance. Doslej zbrani denar so na celjski pošti v glavnem usmerjali v gradnjo telefonskega omrežja. Lani so pripravili načrt, ki vsebuje naročilo gradbenega projekta z vsemi soglasji, zanj pa potrebujejo letos dobrih deset milijonov dinarjev. Radi bi odkupili zemljišče v podaljšku nove avtobusne postaje, kjer je sedaj parkirišče. Z dodatnim rušenjem stanovanjskih hiš bi pridobili približno 3200 kvadratnih metrov površine (za stavbo in parkirni prostor).

Zavod za planiranje in izgradnjo je poštarjem ponudil lokacijo vzhodno od avtobusne postaje, vendar jim ne odgovarja, saj pravijo, da je preveč odmaknjena. Železniška proga, ki povezuje Celje s Titovim Velenjem ne bo večno na tem mestu, vendar bi poštarji še lep čas pristajali na to, da jim praktično po dvorišču vozi vlak.

Pošta potrebuje tudi industrijski tir, saj jih pri transportu vse bolj težijo cene goriva in razmišljajo o železniških prevozih poštnih pošiljk.

Novi tednik, 29. 3. 1984